Dofinansowania fotowoltaiki

Dofinansowania fotowoltaiki

Przyznanie środków na fotowoltaikę
Dofinansowania

Przyznanie środków na fotowoltaikę

Dotacje i dofinansowania dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych, przyznawane w przypadku spełnienia określonych, wbrew pozorom wcale nie trudnych, warunków.

Dowiedz się więcej na temat dofinansowań.
 • Program “Czyste Powietrze”
  Dla mieszkańców domów jednorodzinnych

  Program “Czyste Powietrze”

  Celem programu “Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz znaczne zmniejszenie emisji szkodliwych dla planety gazów cieplarnianych, co można osiągnąć poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ogrzewania oraz termomodernizację budynków, a więc poprawę ich efektywności energetycznej.

  “Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie skupiające się na właścicielach bądź współwłaścicielach:

  • domów jednorodzinnych
  • wyodrębnionych lokali w domach jednorodzinnych z osobną księgą wieczystą.

  Dofinansowanie do fotowoltaiki przyznawane jest osobom w ramach wymiany starych źródeł ciepła na efektywniejsze i nowocześniejsze, takie jak pompy ciepła, zapewniające znaczny wzrost jakości powietrza i redukcję emisji szkodliwych gazów. Maksymalna kwota dofinansowania do instalacji PV wynosi 6.000 złotych i nie może przekroczyć 40% całkowitych kosztów inwestycji.

 • Co obejmuje program “Czyste Powietrze”?
  Dotacja na termomodernizację

  Co obejmuje program “Czyste Powietrze”?

  Dofinansowanie z programu “Czyste Powietrze” każdy beneficjent może przeznaczyć na termomodernizację swojego domu. Mowa tutaj w szczególności o wymianie nieefektywnego źródło ogrzewania na nowe, ekologiczne, speniające najwyższe normy jakości. W takim przypadku, beneficjent może ubiegać się o 25.000 złotych wsparcia na wymianę kopciucha.

  Kwota dofinansowania rośnie wraz z rozmiarem przedsięwzięcia. Każda osoba chcąca nie tylko wymienić stary piec, ale także przeprowadzić kompleksową termomodernizację swojego budynku mieszkalnego, może otrzymać nawet (na podstawowym poziomie finansowania) do 60.000 złotych.

  Maksymalna kwota dotacji na poziomie podstawowym wynosi 66.000 złotych. Aby ją uzyskać, beneficjent musi przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynku, wraz z wymianą źródła ogrzewania na pompę ciepła oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Roczny dochód wnioskodawcy nie może jednak przekroczyć 135 tys. złotych - w przeciwnym razie nie może on ubiegać się o wsparcie z programu.

 • Dotacja na audyt energetyczny
  Audyt energetyczny z programem “Czyste Powietrze”

  Dotacja na audyt energetyczny

  Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji domu, a także uzyskanie dofinansowania w programie “Czyste Powietrze” wymaga przeprowadzenia audytu energetycznego. Jest to ekspertyza, która zawiera wszystkie informacje na temat energochłonności badanego budynku, wraz z propozycjami rozwiązań, pozwalającymi na obniżenie kosztów jego utrzymania.

  Od 3 stycznia 2023 roku, w programie “Czyste Powietrze” możliwe jest uzyskanie dofinansowania na audyt energetyczny w wysokości do 1200 złotych. Opcja ta jest dostępna dla wszystkich beneficjentów, niezależnie od przyznanego im poziomu finansowania. Otrzymane pieniądze uznawane są za koszt kwalifikowany, jednak nie wlicza się ich do maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnego przedsięwzięcia.

  Przeprowadzony audyt energetyczny zostanie uznany tylko i wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 roku.

 • “Czyste Powietrze” - Poziomy dofinansowania
  ile można otrzymać?

  “Czyste Powietrze” - Poziomy dofinansowania

  Od początku istnienia programu “Czyste Powietrze” obowiązują trzy progi finansowania. Pierwszy z nich - poziom podstawowy - dotyczy osób, których roczny dochód nie przekracza 135.000 złotych. Wówczas mogą oni ubiegać się maksymalnie o 66 tys. złotych dotacji. Z kolei, jeżeli miesięczny dochód na osobę wynosi:

  • do 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
  • do 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

  Beneficjenta obejmuje podwyższony poziom dofinansowania. Wówczas może on się starać aż o 99 tys. złotych wsparcia finansowego na kompleksową termomodernizację, wymianę starego pieca na pompę ciepła oraz montaż fotowoltaiki.

  Najwyższy poziom dofinansowania pozwala uzyskać na całe przedsięwzięcie aż do 135 tys. złotych. Aby się do niego zakwalifikować, miesięczny dochód na osobę w jednoosobowym gospodarstwie nie może przekroczyć 1526 złotych, w wieloosobowym natomiast - 1090 złotych.

Niech Twój prąd zostanie z Tobą!

 • Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych
  Program “Prosument Lokatorski”

  Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych

  1 lutego 2023 roku ruszył nabór wniosków do programu “Prosument Lokatorski”. Jest to nowa forma wsparcia dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz TBS-ów, chcących oszczędzać na energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej.

  Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, program “Prosument Lokatorski” obejmuje:

  • nowe, korzystniejsze systemy rozliczania energii elektrycznej dla części wspólnych
  • dofinansowanie pokrywające do 50% całkowitych kosztów związanych z montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz magazynów energii.

  Przyznana dotacja może posłużyć jednak nie tylko do budowy nowej instalacji fotowoltaicznej. Za otrzymane pieniądze beneficjent upoważniony jest także do modernizacji istniejącego już systemu paneli słonecznych. Jest jednak pewien warunek - po skończonych pracach, jego moc będzie musiała zwiększyć się minimum o 25%.

 • “Prosument Lokatorski” - Na czym polega program?
  OZE dla budynków wielolokalowych

  “Prosument Lokatorski” - Na czym polega program?

  “Prosument Lokatorski” to część państwowej strategii na rzecz rozwoju OZE w naszym kraju. Do tej pory fotowoltaika była popularna głównie wśród mieszkańców domów jednorodzinnych i przedsiębiorców. Wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe objęte były niezbyt korzystnym systemem rozliczeń prosumentów (wyprodukowany prąd operator rozliczał tylko częściowo), nie mogły one również liczyć na duże wsparcie finansowe ze strony organizacji rządowych i pozarządowych. Wprowadzenie prosumenta lokatorskiego jednak wszystko zmienia.

  Dzięki programowi, zarządcy i właściciele budynków wielolokalowych będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów poniesionych na budowę nowej instalacji fotowoltaicznej lub modernizację już istniejącej. Co więcej, uzyskany przez nich status prosumenta indywidualnego pozwoli im rozliczać się z operatorem na maksymalnie korzystnych zasadach. Co to oznacza w praktyce?

  Instalacja fotowoltaiczna zasilająca części wspólne w budynku wielolokalowym będzie produkować prąd, którego nadwyżki sprzedane zostaną do sieci po aktualnej cenie rynkowej. Zarobione pieniądze co miesiąc będą wpływać na konto prosumenta, skąd będzie można je przeznaczyć na potrzeby lokatorów.

 • “Prosument Lokatorski” - Jak złożyć wniosek?
  Beneficjent proogramu

  “Prosument Lokatorski” - Jak złożyć wniosek?

  Program “Prosument Lokatorski” przeznaczony jest dla budynków wielolokalowych - oznacza to, że dokumentację wyrażającą chęć udziału w programie mogą złożyć wyłącznie ich zarządcy lub właściciele. Wnioski składane przez mieszkańców danego obiektu nie będą rozpatrywane.

  Wszystkie potrzebne dokumenty w wersji papierowej należy składać do BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego) do dnia 30.06.2026 roku. Wśród nich znaleźć musi się:

  • wniosek o dofinansowanie
  • dokumentacja projektowa instalacji
  • dowód, że osoba podpisująca jest pełnomocnikiem reprezentującym inwestora
  • wzory podpisów złożonych na wniosku

  Całość należy przesłać na adres tymczasowej siedziby Banku Gospodarstwa Krajowego. Na ten moment, jest to: ulica Chmielna 73 (budynek VARSO 2), 00-801 Warszawa.

  W celu ułatwienia procesu weryfikacji, na dokumentacji można dopisać: “Program TERMO” lub “Grant OZE”.

Wykorzystaj darmowe źródło energii - słoneczną

 • Program Mój Prąd
  Dotacje dla klientów indywidualnych

  Program Mój Prąd

  Program rządowy “Mój Prąd” opiera się na dofinansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Jako swój cel program obrał sobie zwiększenie produkcji energii elektrycznej oraz efektywniejsze nią zarządzanie z pomocą mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Program realizuje przedsięwzięcia, które dzielą się na następujące rodzaje:

  • mikroinstalacja fotowoltaiczna - dotacja do 4 000 zł,
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna plus magazyn ciepła - dotacja do 10 000 zł,
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna plus magazyn energii - dotacja do 12 500 zł,
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna plus system zarządzania energią HEMS/EMS - dotacja do 8 000 zł.

  Dofinansowanie wynieść może nawet 20 500 zł!

 • Kto może ubiegać się o dotacje z programu "Mój prąd"?
  Wnioskodawca i grantobiorca

  Kto może ubiegać się o dotacje z programu "Mój prąd"?

  Wnioskodawcą i grantobiorcą może być każda osoba fizyczna, która wytwarza z pomocą mikroinstalacji energię elektryczną na użytek własny. Warunkiem dofinansowanie jest posiadanie mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz rozliczanie się za wyprodukowaną energię systemem tzw. net-billing.

  Po więcej informacji należy kierować się na stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub pod numer telefonu 535 775 010, do osoby zajmującej się dotacjami w naszej firmie.

Jeśli nurtują Cię pytania, skontaktuj się z nami!

 • Program „Moje ciepło”
  Dotacja dla gospodarstwa rolnego

  Program „Moje ciepło”

  Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
  Beneficjentem może być osoba fizyczna, która jest właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

  Dofinansowanie może wynieść nawet 21 000 zł.

  Po więcej informacji proszę kierować się na stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub pod numer telefonu 535 775 010, do osoby zajmującej się dotacjami w naszej firmie.

 • Program "Agroenergia"
  Dotacja dla gospodarstwa rolnego

  Program "Agroenergia"

  Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.
  Dla kogo:

  • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
  • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.
 • Dofinansowania dla gospodarstwa rolnego
  Dofinansowanie warte uwagi

  "Agroenergia" - wykorzystanie

  • instalacja fotowoltaiczna o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW
   oraz nie większej niż 50 kW,
  • pompa ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacja hybrydowa, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła,
  • towarzyszących magazynów energii dla instalacji.

  Wysokość dofinansowania:

  • instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła o mocy 10 < 30 KW, dofinansowanie do 15 000 zł,
  • instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła o mocy 30 < 50 KW, dofinansowanie do 25 000 zł,
  • instalacja hybrydowa (fotowoltaika plus pompa ciepła), dodatek 10 000 zł.

  Dofinansowanie może wynieść nawet 35000 zł !

 • Dofinansowania dla gospodarstwa rolnego
  Dotacja dla rolnika

  Dofinansowania dla gospodarstwa rolnego

  Również gospodarstwo rolne może liczyć się z dofinansowaniem dla instalacji fotowoltaicznych. Mogą oni bowiem doczekać się aż 25% ulgi na swoje instalacje - jest to aż ¼ kosztów, przez co to dofinansowanie z pewnością im się opłaca!

Po więcej informacji prosimy kierować się na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki lub pod numer telefonu
535 775 010, do osoby zajmującej się dotacjami w naszej firmie.

 • Prosument - czyli Ty!
  Producent + konsument

  Prosument - czyli Ty!

  Decydując się na wykorzystanie energii odnawialnej stajesz się prosumentem (to znaczy producentem i konsumentem w jednym), a każda nadprodukcja trafia do twojego “banku energicznego”. Ostatnia nowelizacja ustawy o OZE umożliwiła te rozwiązanie również przedsiębiorcom.

  Możesz ją pobrać w każdej chwili, niezależnie od tego, czy Twoja instalacja jest w stanie akurat wyprodukować prądu. Magazynowanie energii elektrycznej pozwala ci na brak zmartwień w przypadku nagłej awarii bądź innej sytuacji uniemożliwiającej produkcję prądu przez instalację fotowoltaiczną. Pozwól sobie na komfort finansowy i psychiczny.

 • Twoje finanse w Twoich rękach
  Powstrzymaj wysokie rachunki

  Twoje finanse w Twoich rękach

  O komforcie finansowym mowa - coraz wyższe rachunki za prąd potrafią załamać nawet najlepiej zarabiających Polaków. Nie pozwól na to, aby kolejne rachunki zniszczyły ci plany i skurczyły Twoje oszczędności.

  XXI wiek to era powszechnej elektroniki i rosnącego zapotrzebowania na prąd, który systematycznie od wielu lat drożeje. Dlaczego więc nie zapewnić sobie oszczędności w opłacanych rachunkach, a jednocześnie nie zadbać o środowisko?

 • Ulga finanswa na Twoich warunkach
  Bądź autonomiczny finansowo

  Ulga finansowa na Twoich warunkach

  Decydując się na instalację fotowoltaiczną zapewniasz sobie niezwykła ulgę finansową, niwelując rachunki za prąd i stając kompletnie autonomiczny energetycznie.

  Posiadając jednocześnie instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła sprawiasz, że opłaty związane z rachunkami stają się praktycznie minimalne - pompa ciepła ogrzeje twój dom jak i wodę użytkową, a energię będzie czerpała z Twojej instalacji. A to wszystko przy zerowych kosztach rachunków!

Jesteś Panem swojego losu... i portfela.
 • Ulgi i ujednolicenia podatkowe
  Programy rządowe

  Ulgi i ujednolicenia podatkowe

  Decydując się na inwestycję fotowoltaiczną możesz również liczyć się z ulgami i ujednoliceniem podatkowymi oraz dofinansowaniami z programów rządowych, jeśli spełniasz dane warunki.

  Ujednolicenie podatkowe

  Ujednolicenie stawki VAT do 8% spowodowało, że poprzednie kalkulacje dla instalacji na gruncie, garażu czy budynku gospodarczym nie są już aktualne.

  Należy traktować to jak duży rabat. Ucieszyło to osoby posiadające dom uniemożliwiający instalacje paneli ze względu na zacienienia czy złe położenie w azymucie oraz gospodarstwa rolne, gdzie zużycie prądu jest bardzo wysokie a przestrzeń wolna na dachu domu nie pozwalała na idealne zbilansowanie. Jest to niewątpliwa ulga dla każdego użytkownika instalacji fotowoltaicznej, przyszłych bądź obecnych.

 • Ulga Termomodernizacyjna
  Oszczędzaj na zainstalowaniu fotowoltaiki

  Ulga Termomodernizacyjna

  W związku z Ulgą Termomodernizacyjną mamy możliwość odliczenia sobie 17%, a nawet 32% kosztów inwestycyjnych związanych z instalacjami fotowoltaicznymi a także z wymianą źródeł ogrzewania z rocznego rozliczenia podatkowego. Jest to kolejna ogromna ulga dla portfeli posiadaczy instalacji PV.

  Kto może skorzystać z ulgi?
  Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opracający podatek:

  • według skali podatkowej (17% lub 32%),
  • według 19% stawki podatku liniowego,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatów poniesionych w okresie realizacji przedwsięwzięcia. Jednak kwota nie może być wyższa niż 53 000 zł.

Logo Smart Eco

Smart Eco innowacyjne rozwiązania Energii Odnawialnej

Siedziba Firmy - Włocławek
ul. Wieniecka 32a
87-800 Włocławek, Polska

Grudziądz
ul. Szosa Toruńska 82
86-302 Grudziądz, Polska

Jabłonowo Pomorskie
ul. Główna 12
87-330 Jabłonowo Pomorskie, Polska

Kontakt z nami

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 785 504 314
Włocławek

tel: 570 999 418
Grudziądz

tel: 506 096 676
Jabłonowo Pomorskie

tel: 666 721 711
Piła

tel: 785 505 174
Toruń

tel: 785 504 314
Biuro Obsługi Klienta

tel: 785 504 618
Serwis

tel: 607 632 707
Ocieplenie Budynków, Izolacje

tel: 535 775 010
Dotacje

Godziny otwarcia

Pon – Pt: 9.00-17.00
Sob – Ndz: Nieczynne

Oferta
Social Media

© Smart Eco. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wsparcie IT: Studio113.