Skip to main content

Polityka prywatności

Posiadasz idealne miejsce na własną elektrownię, nie płać za prąd!
Polityka prywatności

Sprawdź politykę prywatności obowiązującą w naszej firmie

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna
Polityka prywatności
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119), dalej RODO, przez Smart eco Monika Szejna Bobkowska ul. Wieniecka 32a 87-800 Włocławek(dalej jako Smart Eco).SMart ECO informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO i przetwarza dane osobowe w celach świadczenia usług, z których korzysta właściciel danych osobowych, w szczególnościświadczenia usług doradztwa, sprzedaży, monitoringu oraz w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych. Każda osoba ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania i żądania zaprzestania przetwarzania ich w ogóle w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W w/w sprawach właściciel danych winien zwracać się do SMART ECO na piśmie.