Fotowoltaika kujawsko-pomorskie

rzut

W województwie kujawsko-pomorskim jesteśmy czołowym dostawca nowoczesnych urządzeń do pozyskiwania OZE pochodzącej z promieniowania słonecznego. Nasze fotowoltaiczne instalacje umożliwiają wytworzenie energii elektrycznej i cieplnej zarówno na potrzeby domowe, jak i komercyjną produkcję w ramach farm solarnych. Fotowoltaika ze SMART ECO to:

 • S – skuteczność działania,
 • M – możliwości rozwoju,
 • A – atrakcyjność oferty,
 • R – racjonalność rozwiązania,
 • T – technologia innowacyjna,
 • E – ekologiczność funcjonowania,
 • C – czysta energia,
 • O – optymalne koszty.

Instalacje fotowoltaiczne w kujawsko-pomorskim

Mieszkańcom i firmom na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy są zainteresowani montażem instalacji fotowoltaicznych, pomagamy uzyskać dofinansowanie na zakup paneli solarnych. W ramach prowadzonej polityki ochrony środowiska państwo oferuje określone programy finansujące rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym także słonecznej.

Z naszymi doradcami można otrzymać zwrot części kosztów z takich projektów inwestycyjnych jak:

 • „Czyste Powietrze” – w jego ramach można pozyskać kwotę dofinansowania w wysokości do 30 tys. zł,
 • „Mój Prąd” – przewidujący dotację do 5 tys. zł,
 • „Prosument” – wspierający zieloną technologię produkcji energii elektrycznej oraz rozwój rynku dostawców urządzeń OZE. W jego ramach osoba fizyczna otrzymuje zwrot części kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z opracowaniem projektu instalacji fotowoltaicznej oraz zakupem paneli, ich montażem i uruchomieniem.

Fotowoltaika kujawsko pomorskie

Montaż paneli fotowoltaicznych w województwie
kujawsko-pomorskim

Montowane instalacje fotowoltaiczne obejmują trzy podstawowe podzespoły:

 • panele – składające się z pojedynczych ogniw połączonych w modułowy zestaw, który może być stosowany jako integralny element dachu, okapów, zewnętrznych fasad, a także jako konstrukcja umieszczona bezpośrednio na gruncie,
 • falownik , jest urządzeniem niezbędnym do przemiany prądu stałego na przemienny,
 • generator – przetwarzający energię nieelektryczną w elektryczną.

Panele fotowoltaiczne – instalacje w kujawsko-pomorskim

Zapraszamy do kontaktu z konsultantami Smart Eco. Postaw na panele słoneczne! Elastyczność i wszechstronność naszej oferty handlowej pozwala na instalację solarną w każdym typie nieruchomości.

Instalacje fotowoltaiczne w województwie kujawsko-pomorskim