Prosument

rzut

Prosument

Stajesz się prosumentem (produkujesz i konsumujesz), dzięki temu rozwiązaniu każda nadprodukcja trafia do twojego “banku energii”. Pobierasz ją w momencie kiedy jest na to zapotrzebowanie, a twoja instalacja nie ma możliwości wyprodukowania prądu.

Ostatnia nowelizacja ustawy o OZE umożliwiła te rozwiązanie również przedsiębiorcom.