Warunki

Wypełnienie “Szybka Wycena ” jest równoznaczna ze zgodą na poniższe oświadczenie 

Zgadzam się na otrzymanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i telefonów komórkowych, informacji handlowej. W tym celu udostępniam SMART ECO swój adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego/ stacjonarnego. Niniejsze oświadczenie stanowi zgodę w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.02.144.1204 z późniejszymi zmianami, i może w każdej chwili zostać przeze mnie odwołane przez przesłanie oświadczenia o odpowiedniej treści na piśmie lub pocztąelektroniczną na adres: dokumenty@smart-eco.net