Skip to main content

Największa farma fotowoltaiczna na Litwie w trakcie budowy

30 listopad 2023
Największa farma fotowoltaiczna na Litwie w trakcie budowy

W ostatnich latach Litwa znacząco zaangażowała się w transformację swojego sektora energetycznego, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i energię odnawialną. W tym kontekście, budowa największej farmy fotowoltaicznej w kraju stanowi nie tylko kamień milowy w tej transformacji, ale także symbol nowej ery w litewskiej polityce energetycznej. Ta ambitna inwestycja odzwierciedla rosnącą globalnie potrzebę zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, a w szczególności od importowanej energii.

Co wiadomo na temat projektu?

W ramach największego projektu dotychczas realizowanego przez duńskiego dewelopera energii słonecznej, powstaje elektrownia fotowoltaiczna we wschodniej części Litwy, około 60 km od stolicy, Wilna. Projekt ten jest prowadzony przez Nordic Solar, firmę znaną z eksploatacji instalacji fotowoltaicznych o całkowitej mocy około 390 MWp w dziewięciu krajach Europy.

Rozwijany obecnie projekt w Moletai na Litwie ma za zadanie zwiększyć moc produkcyjną firmy o kolejne 100 MWp w nadchodzącym roku, co wspomoże osiągnięcie strategicznych celów marki i jej dążenie do rozszerzenia działalności na nowe rynki geograficzne.

Kluczowym elementem tego projektu jest stworzenie nowatorskiego parku fotowoltaicznego, wyposażonego w ponad 150 tysięcy paneli słonecznych, umieszczonych na unikalnej konstrukcji stalowej. Konstrukcja ta, będąca innowacją opatentowaną w Europie przez Nordic Solar, minimalizuje cieniowanie, co pozwala na zwiększenie wydajności paneli i bardziej efektywne wykorzystanie energii słonecznej. Podobna technologia została wcześniej zastosowana w parku fotowoltaicznym firmy w Lysabild w Danii.

Nowa farma fotowoltaiczna o mocy 100 MWp będzie w stanie zaspokoić roczne potrzeby energetyczne około 28 tysięcy gospodarstw domowych w Europie. Jej imponujące rozmiary i wydajność uczynią ją największą tego typu instalacją na Litwie.

W trosce o środowisko

Tworząc farmę fotowoltaiczną, Nordic Solar nie ogranicza się tylko do produkcji energii słonecznej. Firma aktywnie szuka także sposobów na ochronę lokalnej flory i fauny.

Glenn Aagesen, dyrektor operacyjny firmy, zaznaczył, że w trakcie tworzenia tej inwestycji Nordic Solar współdziała z miejscowymi specjalistami od biologii. Wspólnie implementują oni strategie, które mają na celu nie tylko generowanie energii słonecznej, ale również ochronę i wspieranie zdrowego środowiska dla miejscowych roślin i zwierząt. "Naszym celem jest przyczynianie się do działań na rzecz bioróżnorodności, co było jednym z priorytetów w planowaniu parku fotowoltaicznego w Moletai," powiedział Aagesen.

Ukończenie prac nad farmą fotowoltaiczną w Moletai jest przewidziane na pierwszą połowę roku 2024.

Jakie jeszcze inwestycje planowane są na Litwie?

European Energy, kolejny duński deweloper działający w branży, realizuje projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 65 MW w gminie Anyksciai na Litwie. Ta inwestycja, po ukończeniu, ma szansę stać się drugą co do wielkości elektrownią słoneczną w kraju, ustępując miejsca tylko projektowi Nordic Solar. Po jej uruchomieniu, elektrownia będzie zdolna do wytworzenia ilości czystej energii wystarczającej na pokrycie potrzeb około 24 tysięcy gospodarstw domowych.

Nowo budowana elektrownia, jedna z największych w regionie bałtyckim, ma zostać oddana do użytku w ostatnim kwartale bieżącego roku. Obiekt, wyposażony w przeszło 140 tysięcy paneli słonecznych, zajmie obszar ponad 120 hektarów i przewiduje się, że będzie produkować około 90 GWh zielonej energii rocznie. Specjalne systemy śledzące nasłonecznienie pozwolą panelom na dostosowanie swojej pozycji, co zwiększy efektywność wytwarzania energii przez cały dzień.

European Energy prowadzi również inne projekty fotowoltaiczne w miejscowościach Jonava i Skuodas na Litwie, które mają zostać podłączone do sieci do roku 2026. Firma ogłosiła także plany stworzenia elektrowni słonecznej o mocy 115 MW na Łotwie, która ma produkować 120 GWh czystej energii elektrycznej rocznie, wystarczającej dla 57 tysięcy łotewskich gospodarstw domowych.

Litwa dąży do zielonej przyszłości

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i potrzebą przechodzenia na zrównoważone źródła energii, projekty, takie jak omawiane inwestycje fotowoltaiczne na Litwie, nabierają szczególnego znaczenia. Farmy fotowoltaiczne w Moletai i Anyksciai, realizowane przez Nordic Solar i European Energy, stają się nie tylko istotnymi elementami w krajobrazie energetycznym kraju, ale także ważnymi symbolami transformacji energetycznej w całym regionie bałtyckim.

Oczekuje się, że te inwestycje przyczynią się nie tylko do zwiększenia niezależności energetycznej Litwy, ale także do promowania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Poprzez efektywne wykorzystanie energii słonecznej i innowacyjnych technologii, te projekty stanowią ważny krok w kierunku osiągnięcia celów klimatycznych i zapewnienia czystszego, zdrowszego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Wraz z rozwojem tych i innych projektów fotowoltaicznych w regionie, Litwa coraz wyraźniej wspina się na podium w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, pokazując, że zrównoważony rozwój jest nie tylko możliwy, ale także opłacalny i korzystny dla społeczeństwa. Przykład ten może służyć jako inspiracja dla innych krajów, dążących do transformacji swojego sektora energetycznego w odpowiedzi na globalne wyzwania klimatyczne.