Skip to main content

Floating PV, czyli fotowoltaika na wodzie

15 grudzień 2023
Floating PV, czyli fotowoltaika na wodzie

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na odnawialne źródła energii, fotowoltaika pływająca, znana również jako Floating PV, staje się obiektem intensywnych badań na całym świecie. Ta innowacyjna koncepcja, łącząca korzyści ekologiczne z wydajnością energetyczną, wykorzystuje powierzchnię wody do instalacji paneli słonecznych, oferując alternatywę dla tradycyjnych farm lądowych.

Czym dokładnie jest Floating PV?

Termin „Floating PV” odnosi się do innowacyjnego rozwiązania w dziedzinie fotowoltaiki, które polega na umieszczaniu paneli solarnych na pływających konstrukcjach na powierzchni wody. Ta metoda wykorzystuje standardową technologię paneli fotowoltaicznych, znaną z instalacji dachowych czy naziemnych, ale dostosowuje ją do zupełnie nowego środowiska – środowiska wodnego.

Jak działa Floating PV?

Podstawą funkcjonowania Floating PV są pływające platformy, które służą jako podstawa dla modułów fotowoltaicznych. Platformy te są specjalnie projektowane, aby utrzymać cały system na powierzchni wody, przy jednoczesnym zapewnieniu mu stabilności i bezpieczeństwa. Ważnym aspektem konstrukcji jest elastyczność połączeń między poszczególnymi elementami modułów, co umożliwia im dostosowanie się do ruchów i falowania wody. Ta adaptacyjna cecha pozwala na efektywne i bezpieczne działanie instalacji nawet w zmiennych warunkach środowiskowych.

Warto podkreślić, że systemy Floating PV są wyposażone we wszystkie niezbędne komponenty instalacji fotowoltaicznej, takie jak inwertery, systemy monitoringu i zabezpieczeń. Dzięki temu zapewniają taką samą funkcjonalność, jak ich lądowe odpowiedniki.

Floating PV otwiera nowe możliwości dla energetyki słonecznej, szczególnie na obszarach, gdzie dostęp do wolnych powierzchni lądowych jest ograniczony. Instalacje te mogą być umieszczane na różnego rodzaju zbiornikach wodnych, takich jak sztuczne zalewy, stawy rybne, rezerwuary wodne czy nawet otwarte akweny jak jeziora i morza. Tym samym, Floating PV nie tylko zwiększa potencjał produkcyjny energii słonecznej, ale również może przyczyniać się do ochrony i efektywniejszego wykorzystania zasobów wodnych.

Zalety Floating PV

Floating PV, jako nowatorska forma wykorzystania OZE, przynosi szereg istotnych korzyści, które wykraczają poza tradycyjne metody pozyskiwania energii ze słońca.

Jedną z najbardziej znaczących zalet Floating PV jest zwiększona efektywność energetyczna. Panele słoneczne zainstalowane na wodzie są naturalnie chłodzone przez otaczający je akwen, co przekłada się na ich lepszą wydajność w porównaniu do paneli umieszczonych na lądzie. To chłodzenie zapobiega przegrzewaniu się systemu, co jest zwykle jednym z głównych czynników ograniczających jego wydajność. Dzięki temu, moduły w technologii Floating PV mogą generować więcej energii z tej samej ilości światła słonecznego.

Efektywne wykorzystanie przestrzeni

Instalacje Floating PV umożliwiają również efektywne wykorzystanie przestrzeni, która w innym przypadku pozostałaby niezagospodarowana. Zbiorniki wodne, takie jak sztuczne stawy, rezerwuary czy zalewy, często nie są używane do celów komercyjnych lub rekreacyjnych, pomimo posiadanego potencjału. Wykorzystanie tych obszarów do instalacji paneli słonecznych nie tylko zwiększa potencjał produkcyjny energii słonecznej, ale również nie wymaga zajmowania cennego lądu, który mógłby być wykorzystany na inne cele, takie jak na przykład rolnictwo.

Wpływ na redukcję emisji CO2

Dodatkowo, Floating PV przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla. Poprzez zwiększenie produkcji energii odnawialnej, systemy te pozwalają na zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, co jest kluczowe w walce ze zmianami klimatycznymi. Zastosowanie Floating PV, zwłaszcza w regionach, gdzie przestrzeń lądowa jest ograniczona, stanowi ważną strategię w osiąganiu celów związanych z redukcją emisji CO2 i promowaniem zrównoważonego rozwoju.

Znaczenie dla transformacji energetycznej

Podsumowując, Floating PV stanowi ważny krok w kierunku transformacji energetycznej naszej planety. Łączy w sobie wydajność, efektywne wykorzystanie przestrzeni oraz przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych gazów. Dzięki tym zaletom, Floating PV jest nie tylko innowacyjnym rozwiązaniem technologicznym, ale również kluczowym elementem strategii dla zrównoważonego i ekologicznego przyszłego rozwoju energetycznego.

Jak Floating PV wpływa na środowisko?

Projekty pływających instalacji fotowoltaicznych (Floating PV) wzbudzają zainteresowanie nie tylko ze względu na swój potencjał energetyczny, ale również ze względu na możliwe oddziaływanie na środowisko naturalne. Kluczowym aspektem w realizacji takich inwestycji jest zrozumienie, w jaki sposób mogą one wpłynąć na ekosystemy wodne, w których są instalowane. W tym kontekście, wyniki badań prowadzonych pod tym kątem nabierają szczególnego znaczenia.

Badania nad wpływem na środowisko

Na przykładzie elektrowni Bomhofsplas, jednej z największych fotowoltaicznych farm pływających poza obszarem Azji, zlokalizowanej w Zwolle w Holandii, można zaobserwować, jak prowadzone są takie analizy. Badania przeprowadzone przez Hanze University of Applied Sciences w Groningen skupiały się na ocenie wpływu instalacji na jakość wody oraz bioróżnorodność i ekologię zbiornika wodnego. Pierwsze wyniki tych badań, opublikowane w czasopiśmie „Journal Sustainability of MDPI”, są obiecujące i nie wykazują negatywnego wpływu na środowisko.

Jakość wody

W zakresie jakości wody, badania wykazały, że nie ma znaczących różnic w kluczowych parametrach, takich jak przewodność, temperatura oraz zawartość rozpuszczonego tlenu, pomiędzy obszarami pod panelami a innymi częściami zbiornika. Zaobserwowano, że temperatura w górnych warstwach wody pod panelami jest nieznacznie niższa, co wskazuje na to, że system Floating PV pozwala na pewien przepływ powietrza i światła słonecznego pod instalacją. Wyniki te są ważne, ponieważ sugerują, że instalacje Floating PV mogą współistnieć z naturalnym środowiskiem wodnym bez istotnego wpływu na jego stan.

Bioróżnorodność i ekologia

Co do bioróżnorodności i ekologii, badania wskazują na kilka pozytywnych aspektów. Obecność pływających paneli fotowoltaicznych może prowadzić do zmniejszenia aktywności wiatru na powierzchni wody, co z kolei zmniejsza erozję brzegów i wspiera wzrost roślinności wodnej. Ponadto, inicjatywy takie jak projekt bio chatek, realizowane przez firmę EcoOcean, pomagają w zwiększeniu bioróżnorodności poprzez stworzenie sztucznych habitatów dla życia wodnego, w tym ryb, pod pływającymi panelami fotowoltaicznymi.

Perspektywy na przyszłość

W kontekście tych badań, Floating PV wydaje się mieć pozytywny, a przynajmniej neutralny, wpływ na środowisko naturalne. Dotychczasowe pomiary prowadzone na elektrowni Bomhofsplas dostarczają cennych informacji na temat sposobów, w jaki można produkować energię odnawialną, jednocześnie dbając o ochronę i poprawę warunków środowiska naturalnego. Oczywiście, aby uzyskać pełniejszy obraz wpływu Floating PV na ekosystemy wodne, niezbędne są dalsze badania i monitoring. To, co już wiemy, może jednak stanowić solidną podstawę do opracowania bardziej efektywnych i przyjaznych dla środowiska metod instalacji pływających farm fotowoltaicznych, a także przyczynić się do uproszczenia procedur pozyskiwania niezbędnych zezwoleń.

Floating PV na świecie

Projekty pływających farm fotowoltaicznych (Floating PV) zyskują na popularności na całym świecie, stając się ważnym elementem globalnej transformacji energetycznej. Znaczące przykłady takich instalacji można znaleźć w różnych regionach, od Azji po Europę, gdzie każda z nich prezentuje innowacyjne podejście do wykorzystania energii słonecznej. Dezhou

Dingzhuang - Gigant z Chin

Jednym z najbardziej imponujących przykładów jest farma fotowoltaiczna Dezhou Dingzhuang w Chinach, która obecnie jest największą pływającą elektrownią słoneczną na świecie. Zlokalizowana w prowincji Shandong nad Morzem Żółtym, ta imponująca instalacja została zrealizowana przez pekińską firmę Huaneng Power International. Charakteryzuje się mocą 320 MW, co czyni ją jednym z największych tego typu obiektów na świecie. Co więcej, farma jest połączona z magazynem akumulatorów o mocy 8 MWh oraz farmą wiatrową o mocy 100 MW, tworząc kompleksowy system produkcji i magazynowania energii odnawialnej.

Według danych Huaneng Power International, farma ta ma zdolność generowania około 550 mln kWh energii elektrycznej rocznie, co świadczy o jej znaczącym wkładzie w lokalną sieć energetyczną.

Holandia - Lider w Europie

Holandia, z uwagi na swoją unikalną topografię i ograniczoną dostępność lądu, stała się liderem w zakresie instalacji Floating PV. Największa realizacja w tym kraju, instalacja BayWa r.e. Sellingen, znajduje się na terenie dawnej piaskowni. Ta imponująca farma fotowoltaiczna, o mocy 41,4 MWp, składa się z ponad 76 tysięcy modułów fotowoltaicznych rozmieszczonych na 4750 solarnych łodziach. Wspierana przez 174 pływające inwertery i 17 transformatorów, zaspokaja potrzeby energetyczne około 12 tysięcy średnich holenderskich gospodarstw domowych.

Innym znaczącym projektem w Holandii jest wspomniana już wcześniej elektrownia Bomhofsplas w Zwolle, która również powstała na zbiorniku w miejscu dawnej kopalni piasku. Cała instalacja obejmuje 73 tysiące modułów fotowoltaicznych, obsługiwanych przez 192 falowniki i 13 transformatorów, z całkowitą mocą 27 MW.

Rozwój Floating PV w Polsce

W Polsce, choć temat pływających paneli fotowoltaicznych jest jeszcze w fazie początkowej, pierwsze kroki zostały już wykonane. Pierwsza tego typu instalacja została zrealizowana w Łapinie, obok elektrowni wodnej. Ta pilotażowa farma Floating PV, o mocy około 0,5 MW, stanowi ważny krok w kierunku rozwoju tej technologii w Polsce i może służyć jako model dla przyszłych projektów.

Bariery rozwoju Floating PV

Bariery rozwoju technologii Floating PV są zróżnicowane i mogą znacząco wpłynąć na tempo adopcji tej innowacyjnej metody pozyskiwania energii słonecznej na całym świecie. Kluczowymi aspektami, które mogą hamować rozwój pływających farm fotowoltaicznych, są kwestie regulacji prawnych, akceptacji społecznej oraz integracji z krajobrazem.

  • Wyzwania regulacyjne
    Jednym z głównych wyzwań w rozwoju Floating PV jest brak odpowiednich regulacji prawnych w wielu krajach. Choć technologia ta zyskuje na popularności, nie wszędzie istnieją jasne przepisy umożliwiające budowę i eksploatację takich instalacji. Na przykład w Polsce, kwestie prawne dotyczące Floating PV nie są jeszcze w pełni ukształtowane, co może prowadzić do trudności w uzyskaniu pozwoleń na realizację projektów. Brak jasnych ram prawnych i procedur może znacząco opóźniać inwestycje oraz stwarzać niepewność wśród potencjalnych inwestorów.
  • Akceptacja społeczna
    Kolejnym ważnym aspektem jest akceptacja społeczności lokalnych. Wiele projektów Floating PV może budzić sprzeciw ze względu na obawy dotyczące wpływu na lokalne środowisko, krajobraz czy tradycyjne sposoby użytkowania zbiorników wodnych. Choć pływające panele fotowoltaiczne mogą być mniej inwazyjne wizualnie niż inne formy infrastruktury energetycznej, niezbędne jest włączenie lokalnych społeczności w proces planowania i realizacji projektów. Budowanie świadomości na temat korzyści płynących z Floating PV, takich jak ochrona zasobów wodnych czy produkcja czystej energii, jest kluczowe dla uzyskania społecznego poparcia.
  • Integracja z krajobrazem
    Integracja instalacji Floating PV z krajobrazem to kolejne wyzwanie. Choć same panele mogą harmonijnie współgrać z taflą wody, dając wrażenie jednolitej powierzchni, konieczne jest uwzględnienie wpływu instalacji na otoczenie przyrody. Ważne jest, aby projekty były tworzone w sposób, który minimalizuje ich wpływ wizualny i praktyczny na otoczenie, zarówno pod kątem ekologii, jak i estetyki. Takie podejście może zwiększyć akceptację inwestycji wśród lokalnych społeczności i zapewnić harmonijną koegzystencję z naturalnym krajobrazem.

Przyszłość Floating PV

W kontekście zmian klimatycznych i rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone źródła energii, technologia Floating PV staje się coraz bardziej istotną opcją generacji energii słonecznej. Pomimo jej ewolucji i rosnącego zainteresowania, istnieją jednak bariery, które mogą wpłynąć na tempo rozwoju tej technologii.

Chociaż koszty technologii Floating PV obniżają się, a jej korzyści stają się coraz bardziej oczywiste, to nadal jest ona w fazie ewolucji. Wyzwaniem jest osiągnięcie technicznej i ekonomicznej równowagi, która umożliwi jej konkurowanie z tradycyjnymi systemami fotowoltaicznymi. Przyszłość tej technologii zależy od ciągłego rozwoju innowacji, które pozwolą zwiększyć jej wydajność i zmniejszyć koszty instalacji i jej utrzymania.

Kluczowym wyzwaniem dla rozwoju fotowoltaiki na wodzie jest wprowadzenie odpowiednich uwarunkowań prawnych i regulacyjnych. Ważne jest, aby utrzymać regularny dialog między wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym producentami, inwestorami i społecznościami lokalnymi, aby tworzyć sprzyjające środowisko dla rozwoju tej technologii. Dzielenie się wiedzą może przyczynić się do opracowania standardów, które umożliwią efektywną i bezpieczną ekspansję Floating PV.

Podsumowanie

Choć Floating PV posiada doskonałe perspektywy rozwoju jako część rewolucji zielonej energii, jej ekspansja będzie wymagała przezwyciężenia wyzwań technicznych, ekonomicznych oraz prawnych. Współpraca międzynarodowa, innowacje technologiczne i wsparcie regulacyjne są kluczowe dla pełnego wykorzystania potencjału tej obiecującej technologii.