Skip to main content

Fotowoltaika w Niemczech wciąż na topie

31 sierpień 2023
Fotowoltaika w Niemczech wciąż na topie

Najświeższe informacje od federalnego regulatora rynku energii w Niemczech wskazują, że w lipcu nasi zachodni sąsiedzi zainstalowali aż 1,2 GW mocy pochodzącej z fotowoltaiki. To piąty miesiąc z kolei, kiedy w Niemczech przyrost instalacji przekroczył 1 GW w ciągu 30 dni.

Bundesnetzagentur, czyli Federalna Agencja ds. Sieci, podkreśla, że tempo dodawania nowych instalacji PV w Niemczech jest coraz bliższe osiągnięciu założonych celów na 2030 rok. Plan zakłada posiadanie łącznie 216 GW mocy w fotowoltaice na terenie kraju, co oznacza konieczność dodawania średnio 1,57 GW każdego miesiąca.

Rozwój OZE w Niemczech

Od stycznia do lipca bieżącego roku Niemcy kontynuowały swoją inwestycję w technologię odnawialną, dodając do swojego bilansu energetycznego imponujące 7,69 GW mocy w fotowoltaice. Ten szybki postęp jest kluczowy dla kraju, który skrupulatnie dąży do zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnej konsumpcji. Pomimo tak znaczącego wzrostu, trzeba pamiętać, że dane nie są jeszcze pełne - bazują one na informacjach dostępnych do 17 sierpnia.

Ten intensywny rozwój fotowoltaiki w Niemczech jest widoczny zwłaszcza, gdy zestawimy go z innymi technologiami odnawialnymi. Chociaż energetyka wiatrowa, zwłaszcza na lądzie, nadal rośnie, zanotowano jedynie przyrost o 206 MW w ostatnim miesiącu. Energetyka biomasy, która przyczynia się do dywersyfikacji źródeł odnawialnych, wzrosła o skromne 7,2 MW. Co jednak niepokojące, energetyka morska, mimo swojego potencjału, nie odnotowała w ostatnim czasie żadnych znaczących wzrostów. Pokazuje to, że choć Niemcy są na dobrej drodze w zakresie fotowoltaiki, nadal borykają się z wieloma wyzwaniami w innych sektorach odnawialnych.

Obiecujące statystyki

Agencja Federalna ds. Sieci podaje, że obecna moc fotowoltaiczna w Niemczech osiąga poziom 75,17 GW. Jeżeli tempo instalacji w każdym miesiącu się zachowa, Niemcy zakończą ten rok z dodatkowymi 12 GW mocy.

W lipcu tego roku na terenie Niemiec zanotowano nie tylko znaczny wzrost mocy instalacji fotowoltaicznych, ale także istotny fakt, że ponad 255 MW pochodziło z systemów PV zbudowanych bez wsparcia państwa w postaci dotacji. Oznacza to, że sektor fotowoltaiczny w Niemczech staje się coraz bardziej samowystarczalny i konkurencyjny na rynku.

Instalacje, które działają poza ramami niemieckiego systemu wsparcia EEG, przyczyniają się do dywersyfikacji źródeł energii w kraju. Jak wynika z raportu, 226,1 MW zainstalowanych bez dofinansowania to systemy naziemne, podczas gdy 30,1 MW to panele zamontowane na dachach budynków. To historyczny moment dla niemieckiego rynku odnawialnych źródeł energii, ponieważ po raz pierwszy zanotowano tak wysoki wzrost mocy instalacji działających bez wsparcia państwa.

Co więcej, dane pokazują, że na niemieckim rynku fotowoltaiki to głównie instalacje dachowe napędzają wzrost, dodając w lipcu łącznie (a więc mowa o instalacjach z dotacją oraz bez) aż 704,4 MW nowych mocy. Mimo ogromnego potencjału, naziemne instalacje do 1 MW, korzystające z systemu wsparcia, nie zdobywają takiego samego zainteresowania - w lipcu ich łączna moc wyniosła jedynie 13,8 MW.

Wsparcie aukcyjne, kolejny mechanizm dbający o rozwój sektora OZE, pozwolił na dodanie dodatkowych 198,9 MW mocy w postaci instalacji naziemnych oraz 24,8 MW w postaci systemów dachowych. Wskaźnik ten pokazuje, że niemiecki rynek energii odnawialnej jest w stałej ewolucji, dostosowując się do nowych technologii i możliwości.

Wzrost zainteresowania aukcjami

Federalna Agencja Sieci zwraca uwagę na dynamicznie rosnące zainteresowanie inwestorów aukcjami fotowoltaicznymi w Niemczech, co sygnalizuje pozytywne zmiany na rynku energii odnawialnej kraju.

Niedawno sfinalizowana została druga aukcja tego roku dla naziemnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Niemiec. Choć ogrom zainteresowania ze strony deweloperów PV był wyraźny, nie wszystkie zgłoszone projekty uzyskały zielone światło. Spośród 516 przedstawionych propozycji o łącznej mocy ponad 4,6 GW, Agencja po dokładnej analizie zdecydowała się zatwierdzić 124 projekty, których łączna moc osiąga 1,67 GW.

Nie była to jednak jedyna taka sytuacja w bieżącym roku. Podczas pierwszej aukcji, skupiającej się na wielkoskalowych instalacjach fotowoltaicznych, napłynęło 347 ofert o zbliżonej mocy - około 2,9 GW. Po procesie selekcji zatwierdzono jednak jedynie 245 z nich, sumujących się w łączną moc 1,95 GW. Wydarzenie to miało miejsce w kwietniu 2023.

To rosnące zainteresowanie aukcjami jest wyrazem rozwijającego się rynku fotowoltaiki w Niemczech, a jednocześnie wskazuje na zaufanie inwestorów do tego sektora. Jednakże wybór tylko niektórych projektów świadczy o rygorystycznych kryteriach i wysokim poziomie konkurencji, które są niezbędne, aby zapewnić jakość i skuteczność wdrażanych rozwiązań.