Skip to main content

Łąki kwietne pod panelami PV - Ratunek dla pszczół

07 sierpień 2022
Łąki kwietne pod panelami PV - Ratunek dla pszczół

Korzyści wynikające z fotowoltaiki są powszechnie znane: oszczędność na rachunkach za energię, ekologiczna produkcja prądu i pozytywny wpływ na środowisko poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że budowa instalacji fotowoltaicznych może przyczynić się do stworzenia domów dla pszczół. W jaki sposób? I czy panele fotowoltaiczne sprzyjają rozwojowi łąk kwietnych?

Owady zapylające zagrożone wyginięciem

W ostatnich latach liczba owadów zapylających spada dramatycznie. Wiele gatunków jest już na skraju wyginięcia, a ich populacja przestała się rozrastać. Wiąże się to z ogromnym zagrożeniem dla upraw, których plony są zależne od pracy owadów zapylających.

Owady zapylające to bardzo ważna część ekosystemu. Są one odpowiedzialne za roznoszenie pyłków kwiatowych, bez których wiele roślin nie mogłoby się rozmnażać. Niestety, pestycydy i inne środki chemiczne stosowane w rolnictwie mają negatywny wpływ nie tylko na szkodniki, ale i na pożyteczne owady. W dodatku brak dostępu do pokarmu i ocieplenie klimatu sprawia, że pszczołom i innym zapylaczom coraz trudniej jest przetrwać.

Park słoneczny domem dla pszczół

Ostatnimi czasy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych popularna stała się koncepcja wysiewania łąk kwietnych pod instalacjami fotowoltaicznymi. Tamtejsi naukowcy skrupulatnie badali możliwości płynące z tego rozwiązania i doszli do wspólnych wniosków - cień rzucany przez panele słoneczne sprzyja tworzeniu idealnego mikroklimatu dla pszczół i innych owadów zapylających. Koncepcja ta została ochrzczona jako park słoneczny.

W czasie badań naukowcy sprawdzali trzy stopnie zacienienia: całkowite, częściowe, oraz jego brak. Jak się okazało, to zacienienie częściowe powodowane przez panele fotowoltaiczne wytworzyło najkorzystniejsze warunki - nie tylko dla owadów zapylających, ale i samej gleby. Wniosek nasunął się sam - wysiewanie roślinnością terenów przeznaczonych pod instalacje fotowoltaiczne może stanowić realny ratunek dla pszczół. Parki słoneczne to koncepcja, która nie tylko jest tania w realizacji, ale może także przyczynić się do ochrony wielu gatunków owadów.