Skip to main content

Obowiązkowa wymiana konwencjonalnych instalacji grzewczych w Niemczech

22 październik 2023
Obowiązkowa wymiana konwencjonalnych instalacji grzewczych w Niemczech

W odpowiedzi na rosnące obawy związane ze zmianami klimatycznymi i koniecznością przejścia na czystsze technologie, rząd Niemiec wprowadził nową inicjatywę na terenie swojego państwa. W ramach tej polityki wszystkie konwencjonalne instalacje grzewcze mają zostać wymienione na nowoczesne, bardziej efektywne i ekologiczne systemy. Decyzja ta stanowi ważny krok w kierunku realizacji celów Niemiec w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej swojego kraju. Jednakże, zmiany te również rodzą wiele pytań oraz wyzwań dla właścicieli nieruchomości.

Niemiecka ustawa o systemach grzewczych

Od przyszłego roku Niemcy postawią kolejny krok w kierunku ekologicznych innowacji, wprowadzając nową ustawę o systemach grzewczych (Gebäudeenergiegesetz, GEG). Ta ważna reforma kładzie nacisk na konieczność modernizacji już funkcjonujących instalacji, aby spełniały nowe, bardziej rygorystyczne standardy.

Decyzja w sprawie wprowadzenia tej kluczowej ustawy została podjęta w piątek 8 września podczas burzliwej sesji w niemieckim parlamencie. Debaty były nacechowane mocnymi emocjami, co świadczyło o jej znaczeniu dla niemieckiego społeczeństwa. Zaskakujące jest, że aż 399 posłów poparło nową regulację, podczas gdy 275 się jej sprzeciwiło. Pięciu parlamentarzystów z kolei wstrzymało się od głosowania, nie chcąc otwarcie opowiedzieć się po żadnej ze stron.

Gebäudeenergiegesetz w skrócie

Wdrażanie ustawy będzie stanowiło wyzwanie nie tylko dla obywateli, ale również dla sektora grzewczego. Zasadniczo, nowe przepisy mają na celu zmotywowanie ludzi do porzucenia przestarzałych, opalanych paliwami kopalnymi systemów grzewczych na rzecz nowoczesnych, ekologicznych technologii.

Zgodnie ustawą, od początku 2024 roku każda nowa instalacja grzewcza w świeżo wyznaczonych strefach mieszkalnych będzie zobligowana do czerpania energii przynajmniej w 65% z odnawialnych źródeł. To ambitne podejście ma na celu zachęcenie właścicieli nieruchomości do inwestowania w technologie przyjazne dla środowiska. Jednak rząd Niemiec zdaje sobie sprawę z wyzwań, które mogą napotkać właściciele budynków w trakcie adaptacji do nowych wymogów, zwłaszcza w mniejszych gminach. Dlatego też wprowadzono okres przejściowy, podczas którego systemy nie spełniające nowych kryteriów będą mogły funkcjonować przez dodatkowe pięć lat.

W dłuższej perspektywie, do roku 2045, rząd niemiecki ma jasny cel - uczynienie wszystkich systemów grzewczych w kraju w pełni zasilanymi z odnawialnych źródeł energii. To ambitny, ale niezbędny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości Niemiec.

Mnogość opcji do wyboru

Zmiany w niemieckich przepisach otwierają nowy rozdział w dziedzinie ogrzewania, oferując mieszkańcom szeroki wachlarz nowoczesnych i ekologicznych opcji dla nowo instalowanych systemów grzewczych. Wśród nich znajdzie się możliwość podłączenia do miejskiej sieci cieplnej, co zapewnia wydajne i stabilne dostawy energii. Ponadto, w kraju coraz większą popularność zyskują pompy ciepła działające na prąd, które są cenione za swoją efektywność i niski wpływ na środowisko.

Alternatywą dla tradycyjnych metod są również systemy ogrzewania elektrycznego, które oferują łatwość instalacji i obsługi. W grę wchodzą także urządzenia oparte na biomasie, takie jak kotły na pellet czy drewno, które stanowią ekonomiczny wybór przy jednoczesnym ograniczeniu emisji szkodliwych gazów. Z kolei systemy hybrydowe łączą zalety źródeł energii odnawialnej z niezawodnością kotłów gazowych lub olejowych.

Wśród propozycji dla nowych instalacji na uwagę zasługują także systemy czerpiące energię z fotowoltaiki. Równie interesującą propozycją są grzejniki gazowe "H2-Ready", które w przyszłości mogą być zasilane w 100% odnawialnym wodorem, dając obietnicę jeszcze bardziej zielonej przyszłości.

Dla już istniejących budynków również przewidziano elastyczne opcje, w tym zezwolenie na wykorzystanie systemów grzewczych opartych na biomasie oraz na innowacyjne systemy gazowe, które korzystają z tzw. "zielonych gazów", w tym minimum w 65% z biometanu, biogenicznego gazu ciekłego lub wodoru. To krok w stronę ekologicznego ogrzewania bez konieczności wymiany całej instalacji.

Ważne jest, że wszystkie instalacje grzewcze opierające się na kotłach gazowych czy olejowych, które będą w użyciu już 1 stycznia 2024 roku lub zostaną zmontowane po tej dacie, będą zobligowane do sukcesywnego zwiększania udziału ekologicznych gazów lub olejów w swoim działaniu. Zaczynając od 15% w 2029 roku, wymóg ten wzrośnie do 30% w 2035 roku i osiągnie 60% w 2040 roku.

Co z dotacjami?

Rząd Federalny Niemiec przygotował szeroki pakiet dotacji mający na celu wsparcie obywateli w modernizacji instalacji grzewczych. Te finansowe zachęty mają pokryć nawet do 30% wydatków związanych z montażem nowoczesnych systemów ogrzewania. Aby przyspieszyć transformację energetyczną, niemiecki rząd wprowadza dodatkowe motywacje dla tych, którzy zdecydują się na szybkie działania. Wszystkie podmioty, które do 2028 roku podejmą kroki w kierunku eko-modernizacji swoich instalacji, mogą liczyć na dodatkowy bonus finansowy w wysokości 20%. Co istotne, ta zachęta będzie systematycznie maleć o 3 punkty procentowe co dwa lata, aby zachęcić obywateli do jak najszybszej decyzji.

Nie zapomniano również o wsparciu dla rodzin i gospodarstw domowych dysponujących mniejszymi dochodami. Dla tych, których roczne zarobki nie przekraczają 40 tysięcy euro, przewidziano dodatkowe środki, które mają ułatwić im dostęp do nowych technologii grzewczych.

Niemcy idą z duchem OZE

Podsumowując, wprowadzone przez niemiecki rząd regulacje oraz przewidziane programy dotacyjne stanowią przełom w kierunku ekologicznej transformacji systemów grzewczych w Niemczech. Nowe prawo nie tylko wymusza modernizację i przestawienie się na bardziej zielone technologie, ale również oferuje konkretne wsparcie finansowe, które ma ułatwić obywatelom ten proces. Szczególnie istotne jest to, że pomoc ta jest dostępna zarówno dla gospodarstw o wysokich, jak i niskich dochodach, co świadczy o dążeniu do sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Choć zmiany te mogą wywoływać mieszane uczucia, to jednak wyznaczają one kierunek ku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości. Mając na uwadze narastające wyzwania klimatyczne, kroki te wydają się nie tylko wskazane, ale wręcz niezbędne. Niemcy, jako jedna z wiodących gospodarek świata, pokazują, że odpowiedzialne zarządzanie zasobami energetycznymi i dbałość o środowisko naturalne mogą iść w parze z nowoczesnym rozwojem.

Czas pokaże, jak te zmiany wpłyną na codzienne życie Niemców oraz na globalną walkę ze zmianami klimatycznymi. Jedno jest pewne – Niemcy po raz kolejny stawiają na innowacje i wyznaczają trend, który może stać się wzorem dla innych krajów dążących do zielonej rewolucji.