Skip to main content

Sieć sklepów Biedronka inwestuje w fotowoltaikę

19 grudzień 2023
Sieć sklepów Biedronka inwestuje w fotowoltaikę

W erze rosnącej świadomości ekologicznej i pilnej potrzeby przejścia na zrównoważone źródła energii, firmy na całym świecie stają przed wyzwaniem adaptacji do nowych, ekologicznych standardów. Polska sieć sklepów Biedronka, znana z innowacyjnego podejścia do biznesu detalicznego, postanowiła podjąć kolejny krok naprzód, inwestując w technologię fotowoltaiczną. Ta strategiczna decyzja nie tylko wpisuje się w globalne trendy ochrony środowiska, ale również obiecuje znaczące korzyści ekonomiczne dla sieci, odzwierciedlając rosnącą rolę zrównoważonego rozwoju w strategiach korporacyjnych.

Inwestycja Biedronki w panele słoneczne to wyraźny sygnał dla innych graczy na rynku detalicznym, pokazujący, że odpowiedzialność środowiskowa i rentowność biznesowa mogą iść w parze. W niniejszym artykule przyjrzymy się szczegółom tej inicjatywy, badając jej zakres i potencjalny wpływ na branżę oraz na środowisko.

Biedronka stawia na OZE

Sieć sklepów Biedronka, prowadzona przez Jeronimo Martins Polska, podjęła znaczący krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, nawiązując współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). W ramach tej inicjatywy, Biedronka otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,5 miliarda złotych, przeznaczone na wszechstronne działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej swoich obiektów. Do końca 2024 roku planowane jest zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachach około 2000 sklepów oraz centrów dystrybucyjnych należących do sieci.

Projekt ten stanowi część szerszego planu, który obejmuje nie tylko wykorzystanie energii słonecznej, ale również wprowadzenie nowoczesnych, zamkniętych systemów chłodniczych, wykorzystujących gaz ziemny. Te działania nie tylko przyczynią się do znaczącej redukcji emisji dwutlenku węgla, ale również pozwolą na obniżenie kosztów operacyjnych sieci.

Inwestycja ta jest wyraźnym sygnałem ze strony Biedronki, że zrównoważony rozwój i troska o środowisko stają się kluczowymi elementami strategii firmy. To także ważny krok w kierunku realizacji celów Unii Europejskiej dotyczących zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i ograniczenia wpływu działalności gospodarczej na środowisko.

Co na to EBI?

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), reprezentowany przez wiceprezes prof. Teresę Czerwińską, wyraził pełne poparcie dla inicjatywy Biedronki dotyczącej inwestycji w fotowoltaikę. W swojej wypowiedzi prof. Czerwińska podkreśliła, że podpisanie umowy z Jeronimo Martins jest w pełni zgodne z priorytetami Unii Europejskiej oraz banku w kontekście transformacji energetycznej.

EBI uznaje tę współpracę za znaczący wkład w realizację celów REPowerEU, inicjatywy mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Europy i przyspieszenie transformacji energetycznej. Wsparcie udzielone przez EBI ma również wspierać cele banku w zakresie działań na rzecz klimatu, szczególnie poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Prof. Czerwińska podkreśliła, że projekt Biedronki może przynieść wymierne korzyści społeczne, szczególnie w obszarach miejskich, gdzie redukcja emisji gazów cieplarnianych jest szczególnie istotna.

Ta wypowiedź EBI stanowi silne poparcie dla działań Biedronki i podkreśla znaczenie takich inwestycji dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym oraz europejskim. Współpraca z EBI nie tylko wzmocni pozycję Biedronki jako lidera w zakresie ekologicznych innowacji, ale również przyczyni się do budowania zrównoważonej przyszłości dla całej społeczności.

Kosztowna transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna w Polsce i Europie to przedsięwzięcie o ogromnej skali, którego realizacja wymaga znacznych inwestycji. Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), obejmująca Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, odgrywa kluczową rolę w promowaniu i wspieraniu planu RePowerEU. Ten unijny program ma na celu zwiększenie ilości inwestycji w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii (OZE), stanowiąc odpowiedź na aktualne wyzwania energetyczne i klimatyczne.

W roku 2022 EBI przeznaczył globalnie 20,86 miliarda euro na wsparcie inwestycji w energię zrównoważoną. Polska, będąc jednym z beneficjentów tych środków, otrzymała dofinansowanie w wysokości 996 milionów euro. Ta kwota jest częścią większej sumy, która w latach 2018-2022 wyniosła łącznie 3,25 miliarda euro na wsparcie transformacji polskiego sektora energetycznego.

W 2022 roku EBI podpisał umowy o wsparcie finansowe na projekty dotyczące efektywności energetycznej, magazynowania energii i OZE w Unii Europejskiej na łączną sumę ponad 17 miliardów euro. Dodatkowo, w lipcu tego roku, Rada Dyrektorów EBI zdecydowała o zwiększeniu finansowania na rzecz czystej energii. W ciągu najbliższych pięciu lat bank planuje zainwestować dodatkowe 45 miliardów euro w ten sektor.

Grupa EBI, będąca własnością państw członkowskich UE, od dziesięcioleci aktywnie finansuje inwestycje przyczyniające się do realizacji celów polityki Unii Europejskiej. W ostatniej dekadzie przeznaczyła ponad 100 miliardów euro na wsparcie unijnego sektora energetycznego, co podkreśla jej determinację w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju energetycznego na kontynencie.

Biedronka i EBI kształtują transformację energetyczną

Jak widać, inwestycje Biedronki w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, wsparte przez Europejski Bank Inwestycyjny, są nie tylko odważnym krokiem w kierunku ekologicznej przyszłości, ale również świadectwem ewolucji polskiego sektora detalicznego. Współpraca ta jest istotnym sygnałem dla innych firm, potwierdzającym, że zrównoważony rozwój i ekologiczna odpowiedzialność mogą pójść w parze z sukcesem biznesowym.

Ta transformacja energetyczna, choć kosztowna, jest inwestycją w przyszłość. Nie tylko przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego i poprawy jakości życia w obszarach miejskich, ale także otwiera nowe możliwości dla innowacji i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dodatkowe finansowanie od EBI pozwala Polsce stać na czele europejskiej transformacji energetycznej, dając przykład, jak strategiczne inwestycje mogą przynieść długoterminowe korzyści środowiskowe i ekonomiczne.

Patrząc w przyszłość, wyraźnie widzimy, że firmy takie jak Biedronka, podejmując świadome decyzje o inwestowaniu w zrównoważone technologie, nie tylko wpływają pozytywnie na środowisko, ale również wzmacniają swoją pozycję na rynku. Działania te, wspierane przez potężne instytucje finansowe takie jak EBI, są niezbędne, aby przekształcić wyzwania ekologiczne w możliwości dla biznesu i społeczeństwa.

W miarę jak świat zmierza ku zielonej przyszłości, inicjatywy takie jak ta Biedronki, stają się nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne. To co obecnie jest pionierskim krokiem, wkrótce może stać się standardem dla całej branży, kształtując nową erę zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie.