Skip to main content

Czy pompę ciepła trzeba zarejestrować?

20 marzec 2024
Czy pompę ciepła trzeba zarejestrować?

Ostatnimi czasy pompy ciepła zyskały na popularności jako efektywne i ekonomicznie opłacalne rozwiązania do ogrzewania domów. Wraz z rosnącym zainteresowaniem zaczęły pojawiać się jednak pytania dotyczące aspektów prawnych związanych z ich użytkowaniem. Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących pomp ciepła wprowadziły nowy obowiązek dla ich właścicieli - konieczność rejestracji. Procedura ta, mająca na celu usprawnienie monitorowania i zarządzania systemami ciepłowniczymi, rodzi szereg pytań i wątpliwości.

Czy każda pompa ciepła podlega rejestracji?

Decydując się na instalację pompy ciepła w swoim domu, niezbędne jest zrozumienie, które modele tych urządzeń wymagają oficjalnej rejestracji. Nie każda pompa ciepła podlega bowiem temu wymogowi; kluczowe są określone parametry techniczne, które determinują konieczność zgłoszenia systemu do odpowiedniej instytucji regulacyjnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na rodzaj i ilość wykorzystywanego czynnika chłodniczego, w tym na tzw. F-gazy, czyli fluorowane gazy cieplarniane.

Obowiązek rejestracji pompy ciepła

Podstawowym kryterium, od którego zależy obowiązek rejestracji, jest ilość fluorowanego gazu cieplarnianego (F-gazu) w pompie, wyrażona w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2).

Aby ustalić, czy nasze urządzenie wymaga zgłoszenia, konieczne jest obliczenie wpływu czynnika chłodniczego na środowisko, wykorzystując do tego współczynnik GWP (Global Warming Potential), który pozwala przeliczyć ilość gazu na ekwiwalent emisji CO2. Dla pomp typu split granica, powyżej której następuje obowiązek rejestracji, wynosi 5 ton ekwiwalentu CO2, natomiast dla systemów monoblokowych – 10 ton.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie pompy ciepła opierają się na wykorzystaniu F-gazów. Na rynku dostępne są także urządzenia korzystające z alternatywnych czynników chłodniczych, takich jak na przykład R32 czy też propan (R290), które mają znacząco niższy wpływ na środowisko. W przypadku czynnika R32, dla pomp typu split konieczność rejestracji pojawia się, gdy ilość czynnika przekracza 7,4 kg, a dla urządzeń monoblok – gdy wartość ta wynosi 14,8 kg.

Ciekawostką jest, że pompy ciepła wykorzystujące propan, ze względu na jego minimalny potencjał globalnego ocieplenia (GWP), są zwolnione z obowiązku rejestracji.

Gdzie znaleźć współczynnik GWP?

Znalezienie współczynnika GWP (Global Warming Potential) dla czynnika chłodniczego wykorzystywanego w danej pompie ciepła jest prostsze, niż może się wydawać.

Kluczowe informacje o rodzaju gazu, jego ilości oraz współczynniku GWP zwykle są dostępne na tabliczce znamionowej urządzenia lub w załączonej dokumentacji technicznej. Podanie tych danych jest standardem wymaganym przez przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, mającym na celu zapewnienie transparentności i ułatwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów.

Jak zarejestrować pompę ciepła?

Proces rejestracji pompy ciepła, która wykorzystuje fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy), jest niezbędnym krokiem dla posiadaczy takich urządzeń, pragnących działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Aby sprostać tym wymaganiom, właściciel urządzenia, pełniący rolę tzw. operatora, musi zainicjować proces rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO), instytucji nadzorującej tego typu działania.

Pierwszym krokiem jest odwiedzenie oficjalnej strony internetowej CRO i założenie konta użytkownika. Procedura ta wymaga weryfikacji, która pozwoli na dostęp do pełnej funkcjonalności portalu. Po zalogowaniu się, użytkownik powinien utworzyć nową kartę produktu dla swojej pompy ciepła, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia szczegółowych danych technicznych urządzenia, często dostępnych na tabliczce znamionowej.

Nie można jednak zapomnieć o ciągłym obowiązku aktualizacji danych w rejestrze, zwłaszcza w przypadku zmian dotyczących samego urządzenia lub warunków jego eksploatacji. Co istotne, rejestracja musi zostać dokonana w ciągu 15 dni od momentu pierwszego uruchomienia pompy. W razie wątpliwości co do konieczności rejestracji konkretnego modelu urządzenia, zaleca się konsultację z wykwalifikowanym specjalistą lub bezpośrednio z przedstawicielem CRO, aby upewnić się, że wszystkie procedury zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Niezarejestrowana pompa ciepła | Możliwe konsekwencje

Zakup i instalacja pompy ciepła to inwestycja, która może przynieść znaczne oszczędności i poprawić komfort użytkowania domu - wymaga ona jednak spełnienia pewnych formalności. Jednym z kluczowych obowiązków właściciela takiego urządzenia jest jego rejestracja w odpowiednim rejestrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niestety, zaniedbanie tej procedury może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji, w tym do nałożenia sankcji finansowych.

Nieuregulowana sytuacja prawna pompy ciepła może skutkować nałożeniem przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kary pieniężnej, która w zależności od stopnia wykroczenia, może zacząć się od niewielkich kwot, sięgających kilkuset złotych. W przypadku poważniejszych zaniedbań, takich jak nieudokumentowana naprawa awarii zagrażającej bezpieczeństwu, kwota ta może wzrosnąć nawet do kilku tysięcy złotych. Ponadto, brak rejestracji urządzenia może wpłynąć na trudności związane z jego serwisowaniem oraz ewentualnymi przyszłymi roszczeniami gwarancyjnymi.

Warto również pamiętać, że pompy ciepła podlegają obowiązkowym regularnym przeglądom technicznym, przeprowadzanym co 1 do 2 lat przez certyfikowanych specjalistów. Każdy właściciel jest zobowiązany do dokumentowania wyników tych przeglądów, zazwyczaj poprzez wprowadzenie ich do systemu online prowadzonego przez Centralny Rejestr Operatorów (CRO). Tutaj warto sobie uświadomić, że troska o pełną zgodność z przepisami nie tylko zapewnia spokój ducha, ale również gwarantuje, że urządzenie będzie działać efektywnie i bezpiecznie przez wiele lat.