Skip to main content

Czym jest neutralność węglowa (Net-Zero) i jak ją osiągnąć?

21 wrzesień 2022
Czym jest neutralność węglowa (Net-Zero) i jak ją osiągnąć?

W ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o kolejnych państwach, które zdecydowały się do osiągnięcia neutralności węglowej (ang. Net Zero) w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Według naukowców i zwolenników ochrony środowiska, to duży krok dla naszej planety. Tylko co to tak naprawdę oznacza? Czym jest wspomniane wcześniej Net-Zero i jak je osiągnąć?

Neutralność węglowa

Termin, którego popularność stale rośnie, "net-zero" zasadniczo odnosi się do stanu neutralności węglowej. Neutralność węglowa jest zdefiniowana jako pomiar, redukcja i kompensacja śladu węglowego. Rezultatem końcowym powinna być równowaga pomiędzy spowodowanymi emisjami z jednej strony, a unikniętymi emisjami z drugiej - a więc neutralność. Mówiąc najprościej, net-zero osiąga się wtedy, gdy ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery jest zrównoważona ilością węgla usuwanego.

Dlaczego osiągnięcie neutralności węglowej jest ważne?

Osiągnięcie neutralności węglowej złagodzi negatywne skutki klimatyczne i środowiskowe, jakie wywołuje duża emisja gazów cieplarnianych. Jednym z najlepszych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu (ograniczenie globalnego ocieplenia) jest osiągnięcie net-zero. Decyzje, które dziś podejmujemy w celu ograniczenia emisji, będą miały kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości.

Chociaż w niektórych sektorach (takich jak lotnictwo i rolnictwo) trudniej jest sprowadzić poziom emisji do zera, w wielu gałęziach gospodarki jest to możliwe przy użyciu technologii energii odnawialnych. Na przykład, energię elektryczną można zacząć produkować na większą skalę odchodząc od węgla, a korzystając z elektrowni słonecznych i wiatrowych.

Jak osiągnąć neutralność węglową?

Osiągnięcie zerowej emisji netto do jest możliwe, ale będzie wymagało poważnych zmian w całej światowej gospodarce. Liczne państwa zadeklarowały, że do 2050 roku poczynią odpowiednie kroki, by doprowadzić do neutralności węglowej. Jakich działań możemy spodziewać się z ich strony?

Przejście na odnawialne źródła energii

Dzięki odnawialnym źródłom energii możemy ograniczyć obecne emisje gazów cieplarnianych. Budowa farm słonecznych i elektrowni wiatrowych pozwoli na odejście od węgla, a tym samym konieczności sprowadzania go zza granicy. Inwestowanie w produkcję energii odnawialnej, zmniejszenie liczby kilometrów pokonywanych w transporcie lotniczym i innych zasobach, może przyczynić się do obniżenia kosztów, jak również emisji dwutlenku węgla.

Elektryfikacja systemów transportowych

Szeroko zakrojona elektryfikacja zarówno prywatnych, jak i publicznych systemów transportowych jest niezbędna do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w wielu państwach na świecie. Przykładowo, tylko w 2019 roku transport krajowy w Wielkiej Brytanii był odpowiedzialny za emisję 122 milionów ton dwutlenku węgla. Sytuacja w innych państwach nie wygląda wcale lepiej. Z tego powodu transport jest sektorem gospodarki emitującym największą ilość gazów cieplarnianych do atmosfery. Liczby te mogą ulec redukcji, jeśli tylko rządzący podejmą odpowiednie kroki, by wyprzeć pojazdy spalinowe na rzecz elektrycznych.

Sadzenie większej ilości drzew

Okazuje się, że sadzenie drzew to realna opcja osiągnięcia zerowej emisji netto. W rzeczywistości, to jedyny sposób na likwidację “negatywnych emisji”. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie rośliny poprzez fotosyntezę usuwają dwutlenek węgla z atmosfery, uwalniając w zamian tlen do powietrza. To zatem jedyny realny sposób, by faktycznie osiągnąć neutralność węglową.