Skip to main content

Elektrownie wiatrowe w Polsce biją rekordy

25 marzec 2024
Elektrownie wiatrowe w Polsce biją rekordy

Elektrownie wiatrowe w Polsce, będące symbolem zrównoważonego rozwoju i nowoczesnej myśli energetycznej, przeżywają obecnie okres bezprecedensowego wzrostu. Odzwierciedleniem tego intensywnego rozkwitu jest rekordowy przyrost mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych, zarejestrowany w 2023 roku.

Rozkwit energetyki wiatrowej w Polsce

Polski sektor energetyki wiatrowej osiągnął w ostatnim roku kolejny kamień milowy, demonstrując imponujący rozwój i znaczące wzrosty mocy zainstalowanej.

Z najnowszych danych przedstawionych przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) wynika, że w marcu bieżącego roku na polskim rynku działało 1400 turbin wiatrowych podłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej. Wśród nich, aż 799 instalacji (o łącznej mocy 8923,7 MW) osiągnęło moc przekraczającą 1 MW. To pokazuje, że główny nacisk w rozwoju wiatrowej energii w Polsce położony jest na duże projekty, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia udziału technologii OZE w krajowym miksie energetycznym.

Suma mocy zainstalowanej we wszystkich funkcjonujących w Polsce turbinach wiatrowych osiągnęła imponujący wynik 9320,4 MW.

Gdzie elektrownie wiatrowe produkują najwięcej energii?

Analiza geograficznego rozmieszczenia elektrowni wiatrowych na terenie Polski ukazuje interesujące tendencje, które odzwierciedlają zarówno potencjał naturalny poszczególnych regionów, jak i uwarunkowania infrastrukturalne oraz własnościowe.

Według danych przedstawionych przez Instytut Energetyki Odnawialnej, największe skupisko mocy generowanej przez wiatr znajduje się w zachodniej części kraju, a szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Tutaj, na przestrzeni rozległych terenów, działalność swoją rozwinęło wiele farm wiatrowych, które łącznie dysponują mocą 2188,43 MW. Co istotne, znaczna część z tych instalacji to duże farmy o mocy przekraczającej 30 MW, co potwierdza status regionu jako lidera w produkcji energii z wiatru w Polsce.

W dalszej kolejności, pod względem zainstalowanej mocy, znajdują się województwo wielkopolskie z 1331,01 MW oraz województwo pomorskie, które dysponuje instalacjami o łącznej mocy 1326,43 MW.

Ciekawym zjawiskiem jest korelacja pomiędzy rozmieszczeniem dużych farm wiatrowych, a strukturą własności gruntów rolnych oraz charakterem zabudowy w danym regionie. W praktyce, dla rozwoju projektów onshore (na lądzie), kluczowe okazuje się posiadanie dostępu do obszernych terenów, najlepiej będących własnością jednego podmiotu. To znacznie ułatwia proces uzyskiwania decyzji potrzebnej do realizacji inwestycji. Obszary z rozproszoną, pojedynczą zabudową oraz duże gospodarstwa rolne oferują takie warunki, co tłumaczy, dlaczego właśnie wyżej wymienione regiony Polski stały się ośrodkami intensywnego rozwoju energetyki wiatrowej.

Właściciele farm wiatrowych w Polsce

W kontekście rozwijającego się rynku energii odnawialnej w Polsce, szczególnie interesująca jest analiza struktury własnościowej farm wiatrowych, która przeszła znaczące transformacje w ostatnich latach. Najnowsze badania przeprowadzone przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) rzucają światło na ten dynamiczny aspekt branży, podkreślając kluczową rolę największych inwestorów w kształtowaniu krajobrazu energetycznego Polski w zakresie energii wiatrowej.

Aktualnie, ponad połowa całkowitej mocy zainstalowanej w dużych instalacjach wiatrowych w Polsce jest skoncentrowana w rękach trzynastu czołowych inwestorów, wśród których prym wiodą takie firmy jak PGE, Tauron, i Energa. Szczególnie wyróżnia się tu PGE, będące liderem na rynku z łączną mocą zainstalowaną 797,2 MW, rozproszoną w 22 farmach wiatrowych, co stanowi solidną bazę dla stabilnego rozwoju zielonej energii w kraju.

Zmiany na podium największych operatorów farm wiatrowych, jakie zaobserwowano w ostatnim czasie, były rezultatem strategicznych przetasowań i transakcji na rynku. Na uwagę zasługuje zwłaszcza sprzedaż części portfela przez EDPR francuskiemu funduszowi inwestycyjnemu Mirova, co pozwoliło firmie Polenergia wyprzedzić EDPR i zająć drugie miejsce pod względem zainstalowanej mocy.

Liderzy pod względem liczby instalacji

Wśród liderów pod względem liczby posiadanych instalacji wiatrowych znajdują się Tauron z 42 farmami, RWE z 30, Prokon z 28, i Poland Energy Holdings z 26. Ta różnorodność podmiotów zarządzających farmami wiatrowymi świadczy o konkurencyjności i dojrzałości sektora energetycznego w Polsce, a także o atrakcyjności inwestycji w zieloną energię.

IEO podkreśla, że dysponuje szczegółowymi danymi dotyczącymi każdej z farm wiatrowych, w tym informacjami o lokalizacji, mocy przyłączeniowej, dacie rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej oraz inwestorach, co umożliwia dogłębną analizę rynku oraz identyfikację trendów i potencjału na przyszłość. To bogactwo danych stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla analityków, jak i wszystkich zainteresowanych rozwojem OZE w Polsce, pozwalając na lepsze zrozumienie struktury i dynamiki tego rozkwitającego sektora.

Elektrownie wiatrowe w Polsce

Rozwój elektrowni wiatrowych w Polsce, którego byliśmy świadkami w ostatnich latach, nie tylko zrewolucjonizował krajowy sektor energetyczny, ale także wyznaczył kierunki dla przyszłych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Dzięki determinacji inwestorów, wsparciu polityk państwowych oraz otwartości społeczeństwa na zielone technologie, Polska z sukcesem przekształca swoje podejście do energetyki, stawiając na innowacyjne i przyjazne środowisku rozwiązania. Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych osiągnęła rekordowe wartości, co stanowi jasny sygnał, że energia odnawialna staje się solidnym filarem polskiej gospodarki energetycznej.

Patrząc w przyszłość, elektrownie wiatrowe w Polsce będą odgrywać jeszcze ważniejszą rolę w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kontynuacja rozwoju tego sektora, wspierana przez innowacje technologiczne, optymalizację polityk regulacyjnych oraz rosnącą świadomość ekologiczną, ma szansę uczynić Polskę jednym z liderów zielonej transformacji w Europie. Stając przed wyzwaniami zmian klimatycznych, Polska demonstruje, że zdecydowane i skoordynowane działania w sektorze energetycznym mogą prowadzić do trwałych i pozytywnych zmian, korzystnych zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska.