Skip to main content

Fotowoltaika dla firm | Czy to się opłaca?

15 grudzień 2022
Fotowoltaika dla firm | Czy to się opłaca?

Ceny energii stale idą w górę. Stanowią one prawdziwą bolączkę zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Ci drudzy niekiedy borykają się co miesiąc z rachunkami wynoszącymi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Nie da się ukryć, że koszty są ogromne. Można je jednak zredukować - pomocna w tym będzie fotowoltaika dla firm. Instalacja paneli fotowoltaicznych w przedsiębiorstwie to dobry sposób na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii i kreowanie wizerunku firmy jako proekologicznego. Co jeszcze dobrego może przynieść własna elektrownia słoneczna? - Odpowiadamy!

Fotowoltaika dla firm | Najważniejsze informacje

Obniżenie rachunków za prąd to główny cel fotowoltaiki dla firm. Większość przedsiębiorstw - zarówno małych jak i dużych - w dzień zużywa duże pokłady energii. Z kolei zakłady pracujące całodobowo, potrzebują stałego dostępu do prądu - a więc zużywają go jeszcze więcej. Koszty z tym związane mogą każdego przedsiębiorcę przyprawić o ból głowy. By go uniknąć, warto swoją firmę wyposażyć w instalację fotowoltaiczną.

Fotowoltaika | Podział instalacji PV według wielkości

Przepisy obowiązujące w Polsce jasno mówią o podziale systemów fotowoltaicznych według mocy danej instalacji. Dzięki temu wyróżnić możemy:

 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne - przeznaczone są dla mniejszych firm. Ich maksymalna moc może wynieść 49 kWp.
 • Małe instalacje fotowoltaiczne - znajdą zastosowanie w większych obiektach, takich jak sanatoria czy hotele. Ich moc mieści się w zakresie do 50 kWp do 500 kWp.
 • Duże elektrownie fotowoltaiczne - mają minimum 1 MWp mocy. Przeznaczone są między innymi dla zakładów produkcyjnych.

Każda instalacja fotowoltaiczna może zostać umiejscowiona na dachu firmy lub przynależnym jej gruncie. Możliwa jest także integracja paneli fotowoltaicznych z bryłą budynku, jednak rozwiązanie to wymaga już nieco większych nakładów finansowych. Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na standardowy system dachowy - jest tani, wydajny i gwarantuje oszczędność miejsca.

Fotowoltaika dla firm | Opłacalność

Kwestią, która interesuje wszystkich przedsiębiorców, jest oczywiście opłacalność fotowoltaiki dla firm. Nikt przecież nie chce wyrzucać pieniędzy w błoto, prawda? Opłacalność fotowoltaiki uwarunkowana jest dwoma głównymi czynnikami, mianowicie stopniem autokonsumpcji w przedsiębiorstwie oraz wysokością rachunków za prąd. Przeanalizujmy dokładnie powyższe zagadnienia.

Autokonsumpcja energii w przedsiębiorstwach

Autokonsumpcja to nic innego, jak procent zużycia energii wyprodukowanej przez własną instalację OZE - w tym wypadku system fotowoltaiczny. Obecnie, autokonsumpcja jest szeroko propagowanym modelem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ponieważ ogranicza przesył nadwyżek prądu do sieci publicznej. Jest to także najbardziej opłacalne rozwiązanie, gdyż pozwala uniknąć sytuacji, w której konieczny byłby zakup prądu od Operatora.

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w ciągu dnia, z reguły mogą pochwalić się wysokim stopniem autokonsumpcji. Jeżeli są prosumentami, a ich instalacja fotowoltaiczna wyposażona jest w dodatkowy komponent - magazyn energii - firmy te mogą osiągnąć stan zero-eksport, a więc zużywać 100% wytworzonej przez siebie zielonej energii bez oddawania jej do publicznej sieci energetycznej. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić spore kwoty na rachunkach, ale i zapobiec sytuacjom, w których sieć zostałaby przeciążona.

Rachunki za prąd w firmie

Wysokie rachunki za prąd w przedsiębiorstwach

Prognozowane przez Instytut Energii Odnawialnej podwyżki cen prądu w rzeczywistości okazały się dużo gorsze, niż można było przewidzieć. Rok 2022 zaliczył historyczny skok kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Przykładowo, w pierwszym kwartale br. znaczna część przedsiębiorstw zmuszona była płacić nie mniej niż 1119 zł za MWh, co w porównaniu z rokiem 2021 stanowi ogromną podwyżkę cen.

Opłata mocowa to kolejny wydatek, z którym borykają się właściciele firm. Jest to opłata, którą przedsiębiorcy muszą uiszczać za pobór prądu w godzinach 7:00-22:00. W zależności od rozmiaru prowadzonej firmy i ilości pobieranej przez nią energii elektrycznej, opłata mocowa może stanowić całkiem spory wydatek. Na szczęście można go zredukować - pomocna będzie w tym fotowoltaika dla firm.

Czy fotowoltaika zmniejsza opłatę mocową?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca. System fotowoltaiczny to najskuteczniejszy sposób na redukcję kosztu związanego z opłatą mocową. Panele słoneczne zajmą się produkcją energii elektrycznej na pokrycie potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa. Z tego powodu firma będzie z sieci pobierać mniejsze ilości prądu, a przy zastosowaniu odpowiednich technologii (magazyn energii), będzie mogła nawet całkowicie z tego zrezygnować. Mniej pobranej energii elektrycznej z sieci = mniejsza opłata mocowa.

Dlaczego jeszcze warto postawić na fotowoltaikę dla firm?

Warto sobie uświadomić, że fotowoltaika dla firm jest opłacalna nie tylko ze względu na redukcję kosztów związanych z użytkowaniem energii elektrycznej. W jaki sposób? Instalacja fotowoltaiczna ułatwia tworzenie realistycznych biznesplanów.

Ze względu na gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej w ostatnim czasie (marzec 2021 - 270 zł/MWh, marzec 2022 - 575 zł/MWh), większość opracowanych przez analityków strategii biznesowych musiała zostać na nowo oszacowana. Nikt nie mógł przewidzieć tak drastycznych podwyżek spowodowanych sytuacją geopolityczną w Europie. Pokrzyżowało to przedsiębiorcom wiele planów, często musieli oni także zrezygnować z podjęcia strategicznych działań z powodu braku wolnych środków.

Fotowoltaika dla firm jest w stanie po części rozwiązać ten problem. Instalacja fotowoltaiczna pozwala na stosunkowo proste postawienie trafnej prognozy określającej zużycie prądu z publicznej sieci energetycznej w przyszłych latach. Co więcej, zgodnie z deklaracjami producentów, panele słoneczne są w stanie produkować energię elektryczną przez nawet 25 lat! To zatem ćwierć wieku produkcji darmowego prądu.

Fotowoltaika dla firm | Symulacja oszczędności

Aby lepiej uwypuklić kwestię opłacalności fotowoltaiki dla firm, posłużymy się przykładem wymyślonego na rzecz symulacji przedsiębiorstwa średniej wielkości.

Miesięczny rachunek powyższej firmy oscyluje w granicach 1500 złotych. W ciągu roku kwota ta wzrasta do 18000 złotych, utrzymując zużycie energii na poziomie ok. 30 tys. kWh. Ze względu na doskonałe warunki - połać dachu budynku skierowana jest w stronę południową - przedsiębiorstwo zdecydowało się na montaż instalacji fotowoltaicznej. Jakie zyski przyniesie im ta inwestycja?

Zakładając, że wybrany przez nich system fotowoltaiczny posiada moc 33,21 kWp, w słoneczne dni bez problemu pokryje ich całodobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną. W ciągu roku otrzymywane przez nich rachunki za prąd będą mogły spaść z poziomu 18.000 zł, na raptem 320 zł rocznie. Cała inwestycja zwróci się już po około siedmiu latach, a potem zacznie generować zyski. W przypadku wzrostu cen energii w okresie eksploatacji, czas zwrotu kosztów ulegnie skróceniu do około 4-5 lat. Ile zatem wyniosą oszczędności? W ciągu 25 lat sięgną one w przybliżeniu 300.000 zł.

Podpisywanie koncesji na fotowoltaikę

Fotowoltaika dla firm | Aspekty prawne

Montaż fotowoltaiki dla firm oznacza szereg korzyści - kwestia ta jest niepodważalna. Przedsiębiorcy muszą jednak liczyć się z tym, że instalacje o mocy powyżej 500 kWp wymagają uzyskania koncesji na ich budowę. W takim wypadku należy się zwrócić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Oddziałów Terenowych URE, z prośbą o wydanie potrzebnych pozwoleń. Czas oczekiwania na wydanie dokumentów to zazwyczaj 2-3 miesiące.

Rzeczywistość pokazuje, że do zasilenia znacznej większości przedsiębiorstw wystarczają mikro oraz małe instalacje fotowoltaiczne (do 500 kWp mocy), które nie wymagają uzyskania koncesji na budowę. Montaż fotowoltaiki dla firm w takim wypadku zajmuje o wiele mniej czasu i podlega jedynie obowiązkowi wpisu do rejestru wytwórców energii.

Firma jako prosument

Status prosumenta jest szczególnie pożądany przez przedsiębiorców. Kim jest owy prosument? To osoba prawna lub fizyczna, która przy pomocy mikroinstalacji fotowoltaicznej, jest jednocześnie producentem i konsumentem wytworzonej energii elektrycznej. Jako prosument dozwolone jest również magazynowanie prądu oraz jego sprzedaż do Operatora. Z jakimi korzyściami dla firm się to wiąże? Przede wszystkim z ochroną przed podwyżkami cen energii elektrycznej oraz niezależnością energetyczną.

Fotowoltaika dla firm | Rozliczenie

Nie da się ukryć, że inwestycja w system fotowoltaiczny jest dość sporym wydatkiem. Warto jednak sobie uzmysłowić, że wszystkie koszty początkowe z biegiem czasu są bilansowane, a instalacja zaczyna generować spore oszczędności. Fotowoltaika dla firm objęta jest 23% stawką VAT. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy mogą cały podatek VAT (poniesiony na zakup i montaż paneli słonecznych) odliczyć od wydatków, ponieważ wpisują się one w koszta związane z uzyskaniem przychodu.

Warto wspomnieć, że panujący obecnie Net Billing może pomóc firmie uzyskać dodatkowy dochód z fotowoltaiki. W jaki sposób? Przykładowo, w okresie letnim posiadana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wygenerować o wiele większe ilości prądu, niż wynosi aktualne zapotrzebowanie przedsiębiorstwa. Wówczas, jeżeli system nie jest wyposażony w magazyn energii, nadwyżki prądu sprzedawane są po aktualnych cenach rynkowych do publicznej sieci energetycznej. Po upływie okresu rozliczeniowego wynoszącego 12 miesięcy, na konto prosumenckie wpływa stosowna kwota za sprzedaną energię.

Fotowoltaika dla firm | Formy finansowania

Na szczęście dla przedsiębiorców, fotowoltaika dla firm nie musi być w całości finansowana ze środków przedsiębiorstwa. Na szczególne wyróżnienie zasługuje program Energia Plus, który oferuje dofinansowania w formie pożyczki z możliwością częściowego umorzenia (do 10% pożyczki, nie więcej niż 1 milion złotych). Jej wysokość to od 500 tysięcy do aż 300 milionów złotych. Pożyczka może pokrywać nawet 80% kosztów związanych z inwestycją, a udzielana jest na maksymalnie 15 lat.

Program Energia Plus

Program Energia Plus dla firm to rządowa inicjatywa, która ma na celu wspieranie firm w dostosowywaniu się do wymogów ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania energii. Projekt skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą poprawić efektywność energetyczną swojej działalności i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Program Energia Plus dla firm oferuje szeroką gamę działań, takich jak:

 • Dotacje na modernizację i unowocześnienie istniejących systemów grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych i oświetleniowych oraz instalację nowych, efektywnych technologii, takich jak np. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy pompy ciepła.
 • Dotacje na audyt energetyczny i szkolenia z zakresu efektywności energetycznej.
 • Możliwość uzyskania preferencyjnych kredytów i pożyczek na inwestycje proekologiczne.
 • Wsparcie w zakresie pozyskiwania dofinansowań z funduszy unijnych. Doradztwo techniczne i merytoryczne w zakresie efektywności energetycznej.

Program Energia Plus dla firm jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we współpracy z Ministerstwem Klimatu.

Leasing na fotowoltaikę

Leasing na fotowoltaikę

Leasing paneli fotowoltaicznych to częste rozwiązanie praktykowane przez licznych przedsiębiorców. Ma on wiele zalet, w tym:

 • możliwość uzyskania szybkich zysków
 • uproszczone procedury przejścia na OZE
 • możliwość wpisania poniesionych wydatków w koszty działalności gospodarczej

Leasing fotowoltaiczny to rodzaj finansowania, które umożliwia firmom instalację paneli słonecznych na dachu lub na gruncie bez konieczności ich zakupu. W leasingu fotowoltaicznym firma leasingowa finansuje całość lub część kosztów związanych z montażem fotowoltaiki, a następnie udostępnia je wynajmującemu (czyli firmie, która chce korzystać z energii słonecznej) w zamian za opłatę leasingową, którą najemca płaci co miesiąc lub co kwartał.

Leasing fotowoltaiczny jest ciekawą opcją dla przedsiębiorców, którzy chcą produkować własną energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych, ale nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na ich zakup. W przypadku leasingu fotowoltaicznego najemca jest odpowiedzialny za utrzymanie i konserwację paneli słonecznych, a po zakończeniu okresu trwania umowy ma możliwość ich zakupu za preferencyjną cenę, lub też może zdecydować się na kontynuowanie wynajmu.

Fotowoltaika dla firm | Czy można zwiększyć rentowność inwestycji?

Zwiększenie rentowności inwestycji w fotowoltaikę dla firm jest jak najbardziej możliwe - należy jedynie wiedzieć, jakie kroki trzeba podjąć. Już na etapie planowania instalacji powinno wziąć się pod uwagę takie aspekty, jak:

 • Miejsce montażu paneli fotowoltaicznych - ważne, aby zapewniało odpowiednią ilość światła słonecznego w ciągu dnia. To właśnie dzięki niemu możliwa jest produkcja darmowego prądu - dobrze więc, aby było go jak najwięcej. Warto także pamiętać, że w Polsce najlepszym ustawieniem dla paneli jest kierunek południowy, jednak jeśli warunki tego wymagają, ustawienie południowo-zachodnie lub południowo-wschodnie również spełni swoją rolę. Należy kategorycznie unikać ustawienia w kierunku północnym, gdyż na naszej szerokości geograficznej zapewni ono niewystarczające ilości światła słonecznego dla modułów.
 • Moc instalacji fotowoltaicznej - każde przedsiębiorstwo, które wykona audyt energetyczny swojej firmy będzie dokładnie wiedziało, jakiej mocy paneli fotowoltaicznych potrzebuje. To bardzo ważne, ponieważ zbyt niska moc instalacji będzie generować niewystarczające ilości prądu - a więc konieczny będzie jego zakup z sieci, co oznacza wydatki.
 • Wykonawca instalacji - wiele osób bagatelizuje ten punkt, jednak jest on bardzo ważny w kontekście zwiększenia rentowności systemu PV w firmie. W ostatnich latach rynek stał się przepełniony pseudo specjalistami oferującymi swoje usługi z zakresu montażu fotowoltaiki. Niestety, brak doświadczenia, szkoleń i odpowiedniej wiedzy, często skutkuje wysoką awaryjnością instalacji. Nie warto szukać oszczędności w tym miejscu - lepiej zdecydować się na doświadczonego instalatora fotowoltaiki, który zamontuje panele w najwyższym standardzie.

Jak jeszcze zwiększyć rentowność inwestycji w fotowoltaikę?

 • Warto zapoznać się z dostępnymi programami wsparcia, takimi jak np. program Energia Plus dla firm, który oferuje dotacje na modernizację i unowocześnienie istniejących systemów grzewczych, oświetleniowych, wentylacyjnych i chłodniczych oraz instalację nowych, efektywnych technologii OZE.
 • Można rozważyć wymianę istniejących urządzeń i systemów na bardziej efektywne energetycznie. Pozwoli to zmniejszyć zapotrzebowanie na prąd i zwiększyć autokonsumpcję energii wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną w bilansie energetycznym przedsiębiorstwa.
 • Warto zadbać o odpowiednią eksploatację i konserwację instalacji fotowoltaicznej, aby zapewnić jej maksymalną wydajność oraz trwałość. Opcją godną rozważenia jest również ubezpieczenie paneli słonecznych, bądź nawiązanie stałej współpracy z firmą fotowoltaiczną.

Panele fotowoltaiczne dla firm

Fotowoltaika dla firm | Podsumowanie

W ciągu najbliższych lat inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), w tym w instalacje fotowoltaiczne, będą cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. Rynek energii odnawialnej jest bardzo atrakcyjny dla przedsiębiorców, a możliwości wykorzystania darmowego prądu pozyskiwanego ze słońca są nieograniczone. Zasilanie budynków i urządzeń biurowych, ładowanie samochodów elektrycznych, klimatyzacja, ogrzewanie – wszystkie te przykłady doskonale ilustrują, jak ważna jest energia elektryczna w codziennym funkcjonowaniu firm.

Możliwość pozyskiwania prądu prawie za darmo oznacza dla firm ogromne oszczędności, które w dłuższej perspektywie pozwalają na inwestowanie w inne, strategiczne działania firmy. Oprócz aspektu finansowego, nie można zapominać o budowaniu pozytywnego wizerunku marki. Przedsiębiorstwa, które podejmują działania proekologiczne, wyróżniają się na tle konkurencji i przyciągają więcej klientów swoim innowacyjnym podejściem do prowadzenia biznesu. W tym kontekście inwestycja w panele słoneczne jest rozwiązaniem, które nie tylko prowadzi do oszczędności, ale także pozytywnie wpływa na postrzeganie firmy jako rzetelnego partnera biznesowego. Na pytanie zawarte w tytule artykułu: fotowoltaika dla firm - czy to się opłaca? Odpowiadamy jak najbardziej pozytywnie.