Skip to main content

Jak powstały pompy ciepła?

18 listopad 2023
Jak powstały pompy ciepła?

Pompy ciepła, choć mogą wydawać się nowoczesnym wynalazkiem, mają bogatą i fascynującą historię, sięgającą ponad stulecia wstecz. Jako urządzenia, które transportują energię z jednego źródła do drugiego, odgrywają kluczową rolę w naszym codziennym życiu, zapewniając ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę w sposób efektywny i coraz bardziej przyjazny dla środowiska. Jak jednak doszło do tego, że dzisiaj możemy się cieszyć tymi mechanizmami? Jak powstały pompy ciepła? Zapraszamy do lektury.


Spis treści:

1. Czym właściwie są pompy ciepła?
    1.1 Efektywność energetyczna
2. Od czego się zaczęło?
3. Historia pomp ciepła
    3.1 Rewolucja sprężarkowa
    3.2 Przełom w rozumieniu ciepła
    3.3 Pierwsza pompa ciepła
    3.4 Dziedzictwo i wpływ na współczesne technologie
4. Droga pomp ciepła do naszych domów
    4.1 Kluczowe osiągnięcia w rozwoju technologii
    4.2 Wkład Alberta Einsteina i rozwój w Szwajcarii
    4.3 Globalne rozprzestrzenienie pomp ciepła
5. Pompy ciepła obecnie
6. Przyszłość pomp ciepła

Czym właściwie są pompy ciepła?

Pompy ciepła to urządzenia, które odgrywają kluczową rolę w systemach ogrzewania i chłodzenia, zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Zostały one zaprojektowane do przenoszenia ciepła z jednego miejsca do drugiego, co czyni je wyjątkowo efektywnymi energetycznie.

Podstawowym mechanizmem działania pompy ciepła jest cykl termodynamiczny, który przemieszcza ciepło przez parowanie i skraplanie czynnika chłodniczego. W uproszczeniu, pompa ciepła wykorzystuje niewielką ilość energii do "wydobycia" ciepła z jednego źródła (np. powietrza zewnętrznego, wody gruntowej lub gleby) i przeniesienia go do innego miejsca, gdzie jest wykorzystywane do ogrzewania lub, w przypadku odwrotnej pracy, do chłodzenia.

Efektywność energetyczna

Jedną z największych zalet pomp ciepła jest ich wysoka efektywność energetyczna. W porównaniu do tradycyjnych systemów ogrzewania (np. kotły elektryczne/gazowe), pompy ciepła mogą być znacznie bardziej wydajne, ponieważ przenoszą ciepło zamiast je wytwarzać. Efektywność ta jest mierzona współczynnikiem COP (Coefficient of Performance), który określa stosunek ilości ciepła dostarczonego do ilości energii zużytej. W idealnych warunkach, COP może wynosić od 3 do 5, co oznacza, że pompa ciepła może dostarczyć 3 do 5 razy więcej energii niż sama jej zużywa.

Od czego się zaczęło?

Historia chłodzenia zaczyna się w odległej przeszłości, daleko przed pojawieniem się mechanizmów chłodniczych, jakie znamy dziś. Już w starożytnej Grecji i Rzymie, ludzie poszukiwali sposobów na utrzymanie świeżości żywności, wykorzystując do tego śnieg i lód z gór. Zamożniejsze warstwy społeczeństwa miały nawet specjalnie przygotowane piwnice śnieżne. Te głębokie doły, izolowane słomą i drewnem, służyły do przechowywania lodu, który mógł przetrwać przez wiele miesięcy, zapewniając chłodzenie w cieplejszych miesiącach.

Zupełnie inną metodę chłodzenia rozwinięto w starożytnym Egipcie i Indiach. Tamtejsze społeczeństwa wykorzystywały chłodzenie wyparne, proces, który polega na schładzaniu otoczenia przez parującą ciecz. Ta technika pozwalała na obniżanie temperatury powietrza lub płynu przez kontakt z cieczą, która paruje. W kontrolowanych warunkach, ten sposób chłodzenia umożliwiał nawet tworzenie dużych brył lodu. Chłodzenie wyparne, wykorzystujące te zasadnicze procesy, stało się fundamentem dla rozwoju współczesnych systemów chłodniczych.

Historia pomp ciepła

Rozwój technologii pomp ciepła rozpoczął się w 1748 roku, kiedy to szkocki naukowiec, William Cullen, po raz pierwszy zaprezentował i zarejestrował metodę sztucznego chłodzenia. Ten przełomowy moment w historii technologii zapoczątkował proces, który ostatecznie doprowadził do powstania pierwszej pompy ciepła. Cullen, stosując techniki zmniejszania ciśnienia nad roztworami, osiągnął efekt chłodzenia poprzez szybkie odparowanie, otwierając tym samym nowe możliwości w dziedzinie chłodnictwa i kondycjonowania powietrza.

Rewolucja sprężarkowa

W 1834 roku, ponad stulecie później, Jacob Perkins, amerykański fizyk, stworzył pierwszy i jedyny na świecie model chłodziarki sprężarkowej. Perkins opracował prototyp urządzenia chłodniczego z wykorzystaniem sprężonej pary i eteru etylowego w zamkniętym systemie. Urządzenie to, choć było funkcjonalne i zapowiadało nową erę w technologii chłodniczej, nie odniosło komercyjnego sukcesu. Jednakże, jego prace stanowiły ważny krok w kierunku rozwoju efektywnych systemów chłodzenia, wyznaczając nowe ścieżki dla przyszłych wynalazców.

Przełom w rozumieniu ciepła

W 1852 roku, William Thompson, znany później jako Lord Kelvin i twórca skali temperatury Kelvina, zauważył niewykorzystany dotąd potencjał w wynalazku Perkinsa. W swoich badaniach przedstawił koncept sprężarki połączonej z dwoma zbiornikami wody, działającymi jako źródła górne i dolne. Thompson zwrócił uwagę na to, że odwrócony silnik cieplny jest w stanie dostarczać nie tylko chłód, ale i ciepło, co było istotnym odkryciem dla przyszłych zastosowań technologicznych.

Pierwsza pompa ciepła

Trzy lata później, w 1855 roku, austriacki naukowiec Peter von Rittinger skonstruował parownię służącą do ogrzewania warzelni soli, wykorzystującą proces sprężania powietrza do ogrzewania oparów solanki, a następnie ponownego wykorzystania wytworzonego ciepła. Ta innowacyjna maszyna, choć pierwotnie zaprojektowana dla specyficznych potrzeb przemysłu solnego, była pierwszą praktyczną realizacją koncepcji pompy ciepła.

Dziedzictwo i wpływ na współczesne technologie

Z przedstawionych informacji wynika, że to Peter Von Rittinger jest pionierem w konstrukcji pomp ciepła. Jego wynalazek, inspirowany wcześniejszymi badaniami Williama Thompsona, stał się podwaliną pod rozwój nowoczesnych, energooszczędnych systemów grzewczych, które dzisiaj są powszechnie stosowane. Postępy te umożliwiły rozwój bardziej zaawansowanych i efektywnych mechanizmów, które obecnie stanowią kluczowy element w dążeniu do zrównoważonego wykorzystania energii i ochrony środowiska.

Droga pomp ciepła do naszych domów

Po wynalezieniu przez Rittingera pierwszej pompy ciepła, jego maszyna przez pewien czas nie zyskała szerszego uznania. Dopiero zmiany gospodarcze i społeczne lat 20. XX wieku, w tym kryzys gospodarczy, zwróciły uwagę na potrzebę rozwoju efektywniejszych technologii grzewczych. To otworzyło drzwi dla wzrostu popularności pomp ciepła w okresie od 1912 do 1950 roku, kiedy to stopniowo zyskiwały one na znaczeniu jako kluczowe rozwiązanie w dziedzinie ogrzewania.

Kluczowe osiągnięcia w rozwoju technologii

W 1912 roku zarejestrowano patent na pierwsze dolne źródło dla systemów pomp ciepła - wymiennik gruntowy. Był to ważny krok w kierunku wykorzystania naturalnych źródeł energii do efektywnego ogrzewania.

W 1928 roku powstała pierwsza pompa ciepła zasilająca ratusz genewski, wykorzystująca energię z Jeziora Genewskiego. Projekt ten, opracowany przez Aurela Stodolę, słowackiego inżyniera znającego się na technologii obiegów parowych, był przełomem w wykorzystaniu pomp ciepła w dużych obiektach publicznych. W tym samym roku w Wielkiej Brytanii, zainaugurowano pierwszą pompę ciepła przeznaczoną do ogrzewania budynku mieszkalnego, co było ważnym krokiem w kierunku zastosowań domowych.

Wkład Alberta Einsteina i rozwój w Szwajcarii

W 1930 roku Albert Einstein wniósł wkład do technologii pomp ciepła, współtworząc absorpcyjne urządzenie chłodnicze. To odkrycie zapoczątkowało rozwój współczesnych pomp ciepła, które mogły być wykorzystywane zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania.

W 1936 roku kolejny ważny kamień milowy został osiągnięty, gdy w ratuszu w Zurychu zamontowano pompę ciepła. Od tego momentu w Szwajcarii zaczęło się szerokie wykorzystanie tych urządzeń, z instalacjami w wielu obiektach publicznych i miejskich. Wykorzystywanie rzeki Limmat oraz powietrza jako głównych źródeł zasilania było przełomem w zastosowaniu naturalnych źródeł energii.

Globalne rozprzestrzenienie pomp ciepła

Pompy ciepła przeszły długą drogę, zanim zyskały globalną popularność. W Polsce, te urządzenia pojawiły się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, jednak ich prawdziwy rozkwit nastąpił po roku 2000. Rosnące ceny paliw i coraz większa świadomość ekologiczna spowodowały wzrost zainteresowania tą technologią jako alternatywą dla tradycyjnych metod ogrzewania. Współcześnie, pompy ciepła są cenione za swoją energooszczędność i mniejszy wpływ na środowisko, co przyczyniło się do ich rosnącej popularności zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Pompy ciepła obecnie

Obecnie pompy ciepła są jednymi z najbardziej szanowanych nowoczesnych rozwiązań grzewczych na rynku. Szczególnie we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Szwecji, zauważa się znaczną liczbę instalacji tych urządzeń zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i publicznych. Globalnie, zainteresowanie pompami ciepła ciągle wzrasta, również w Europie. Ciekawostką jest to, że Polska należy do liderów w liczbie instalacji tych innowacyjnych urządzeń grzewczych rocznie.

Pompy ciepła zyskały uznanie przede wszystkim dzięki swojej zdolności do znacznego obniżania kosztów ogrzewania. Pozwalają one na rezygnację z węgla i innych paliw kopalnych, których ceny rosną z roku na rok. Ponadto, pompy ciepła przyczyniają się do poprawy jakości powietrza na Ziemi, nie emitując podczas pracy szkodliwego dwutlenku węgla. Dzieje się tak, ponieważ urządzenia te nie generują ciepła przez spalanie, lecz czerpią je z zewnętrznych źródeł, takich jak woda, powietrze czy gleba, a następnie przekazują je do systemu ogrzewania budynku.

Jedynym kosztem związanym z użytkowaniem pompy ciepła są rachunki za energię elektryczną, której urządzenie zużywa niewiele. Można ten koszt dodatkowo obniżyć, instalując panele słoneczne na dachu domu lub na przyległym gruncie. Fotowoltaika, wykorzystująca światło słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, jest procesem bezkosztowym i ekologicznym, idealnie komplementującym działanie pompy ciepła.

Przyszłość pomp ciepła

Podróż przez historię pomp ciepła odzwierciedla nie tylko ewolucję samej technologii, ale również zmieniające się potrzeby i priorytety społeczności na przestrzeni wieków. Od pierwszych eksperymentów Williama Cullena w XVIII wieku, przez innowacyjne konstrukcje Jacoba Perkinsa i Aurela Stodoli, aż po wkład Alberta Einsteina - każdy z tych etapów był kamieniem milowym w rozwoju systemów grzewczych.

Dzisiejsze pompy ciepła, będące wynikiem tej długiej i fascynującej historii, stanowią kluczowy element w globalnych wysiłkach na rzecz bardziej zrównoważonego wykorzystania energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ich zdolność do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, takich jak powietrze, woda i gleba, a także niska emisja CO2 podczas pracy, czynią je jednym z najbardziej ekologicznych i efektywnych rozwiązań grzewczych dostępnych obecnie na rynku.

Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną i potrzebą walki ze zmianami klimatycznymi, przyszłość pomp ciepła wydaje się być obiecująca. Ich rola w dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych będzie nadal rosła, a innowacje w tej dziedzinie będą kontynuowane, aby sprostać coraz to nowym wyzwaniom.

Przez lata, pompy ciepła przeszły długą drogę od prostych eksperymentalnych urządzeń, do zaawansowanych systemów grzewczych. Ich historia to świadectwo ludzkiego dążenia do innowacji, efektywności i dbałości o naszą planetę, a ich przyszłość wydaje się być równie jasna, jak ich niezwykła przeszłość.